Saturday, 12 September 2015

ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಯುತನಿವನು, ಎಲ್ಲಕೂ ಅತೀತ..! (ಭಾವಾನುವಾದ)

ಹಿಂದಿ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ (tune) ಸಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊರೆತರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಮತ್ತೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ:  ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ (1978)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಠಲ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್
ಸಂಗೀತ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ - ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್
ಗಾಯನ: ಮನ್ನಾ ಡೇ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, 
ಬೇಬಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ, ಜೀ಼ನತ್ ಅಮ್ಮಾನ್, ಶಶಿ ಕಪೂರ್


ಮೂಲಗೀತೆಯ ಇಳಿಕೊಂಡಿ (Download Link)

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಿಂದಿ ಮೂಲ
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ……….. ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ …………………
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ನಸುನಗುತಾ ಹೇಳಿದಳಾಕೆ, ಪೋರನನು ರಮಿಸುತಲಿ ಬೋಲೀ ಮುಸ್ಕಾತೀ ಮೈಯಾ, ಲಲನ್ ಕೋ ಬತಾಯಾ
ನಸುನಗುತಾ ಹೇಳಿದಳಾಕೆ, ಪೋರನನು ರಮಿಸುತಲಿ ಬೋಲೀ ಮುಸ್ಕಾತೀ ಮೈಯಾ, ಲಲನ್ ಕೋ ಬತಾಯಾ
ಕಾರಿರುಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ, ಕಂದ ನೀನು ಬಂದೆ ಕಾರೀ ಅಂಧಿಯಾರೀ ಆಧೀ ರಾತ್ ಮೇಂ ತು ಆಯಾ
ಮುದ್ದಂಗಿ ಮುರಳಿಲೋಲ ಹೋ…., ಲಾಡಲಾ ಕನ್ಹೈಯಾ ಮೇರಾ ಹೋ…
ಮುದ್ದಂಗಿ ಮುರಳಿಲೋಲ, ಕನ್ನೆಯರ ಕೇಶವಾ, ಲಾಡಲಾ ಕನ್ಹೈಯಾ ಮೇರಾ, ಕಾಲೀ ಕಮಲೀ ವಾಲಾ
ಅದಕೇ ನೀ ಶ್ಯಾಮ ಇಸೀಲಿಯೇ ಕಾಲಾ
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ನಸುನಗುತಾ ಹೇಳಿದಳಾಕೆ, ಕೇಳು ಮುದ್ದುಕಂದ ಬೋಲೀ ಮುಸ್ಕಾತಿ ಮೈಯಾ, ಸುನ್ ಮೇರೇ ಪ್ಯಾರೇ
ನಸುನಗುತಾ ಹೇಳಿದಳಾಕೆ, ಕೇಳು ಮುದ್ದುಕಂದ ಬೋಲೀ ಮುಸ್ಕಾತಿ ಮೈಯಾ, ಸುನ್ ಮೇರೇ ಪ್ಯಾರೇ
ಮಾಯಗಾತಿ ರಾಧಿಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ತಾನೇ ಗೋರೀ ಗೋರೀ ರಾಧಿಕಾ ಕೇ ನೈನ್ ಕಜರಾರೇ
ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋ… ಕಾಲೇ ನೈನೋಂ ವಾಲೀ ನೇ ಹೋ…
ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಾ ನೀನು ಬಿದ್ದೆ ಕಾಲೇ ನೈನೋಂ ವಾಲೀ ನೇ, ಐಸಾ ಜಾದೂ ಡಾಲಾ
ಅದಕೇ ನೀ ಶ್ಯಾಮ ಇಸೀಲಿಯೇ ಕಾಲಾ
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಧೆ, ಬಂದಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಕದಲಿ ಇತನೇ ಮೇಂ ರಾಧಾ ಪ್ಯಾರೀ, ಆಯೀ ಇಠಲಾತೀ
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಧೆ, ಬಂದಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಕದಲಿ ಇತನೇ ಮೇಂ ರಾಧಾ ಪ್ಯಾರೀ, ಆಯೀ ಇಠಲಾತೀ
ನುಲಿಯುತಲಿ ಉಲಿದಳು ಅವಳು, ನನ್ನದೆಂಥ ಮಾಯೆ, ಮೈಂನೇ ನ ಜಾದೂ ಡಾಲಾ, ಬೋಲೀ ಬಲಖಾತೀ
ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಯುತನಿವನು... ಹೋ… ಮೈಯ್ಯಾ ಕನ್ಹೈಯಾ ತೇರಾ ಹೋ…
ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಯುತನಿವನು, ಎಲ್ಲಕೂ ಅತೀತ..! ಮೈಯ್ಯಾ ಕನ್ಹೈಯಾ ತೇರಾ, ಜಗ್ ಸೇ ನಿರಾಲಾ
ಅದಕೇ ಇವ ಶ್ಯಾಮ ಇಸೀಲಿಯೇ ಕಾಲಾ
ಅಮ್ಮ ಯಶೋಧೆಯನು ಕೇಳಿದಾ ಮುಕುಂದ ಯಶೋಮತೀ ಮೈಯಾ ಸೇ ಬೋಲೇ ನಂದಲಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ
ರಾಧೆಗೇಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ, ನಾನೇಕೆ ಕಡುಗಪ್ಪು ರಾಧಾ ಕ್ಯೂಂ ಗೋರೀ ಮೈ ಕ್ಯೂಂ ಕಾಲಾ

No comments:

Post a Comment