Sunday, 29 May 2011

ಕಟು ಸತ್ಯದೆಡೆಗೊಂದು ವಿಡಂಬನೆಯ ನೋಟ!!

ಅಂತರಜಾಲದ ಸುದ್ದಿಯೆಳೆಯಲ್ಲಿ (News Thread) ನಾನೂ ನನ್ನ proxy ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದವೊಂದರ ನಿರೂಪಣೆ. ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡ ಸಂವಾದ, bhgteರವರ (ಅವರ ನಿಜ ನಾಮಧೇಯ ನಾನರಿಯೆ, ತಿಳಿಯುವ ಆಸೆ ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ) ಸೌದಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಟುಸತ್ಯಗಳ ವಿಡಂಬನೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 
(ಅನವಶ್ಯಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡೀಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಂವಾದದ ಓಘ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.)

11-09-10 (06:11 PM) [-]  pkbys
ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ---ಕೊಲೆ ಪಾತಕ---ಮತಾಂಧರನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಬದುಕಬೇಕು---ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ; ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ---ಗೌರವಿಸುವ---ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ---ನಂಬದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರವರ ಇಚ್ಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರದ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜನರನ್ನೂ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು... Of-course, ಹೋರಾಟ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರುದ್ದ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ... ಹಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯಾವ ಬುದ್ದಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.... ಹೋರಾಟ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪಿತೂರಿ ಗೃಹ, ಮೊದಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ವಿರುದ್ದ...

11-09-10 (09:28 PM) [-]  sub
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ದೂಷಿಸುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ? ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನನೆ ಆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕು. ಖುರಾನ್ ಓದಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮದ ಗಂಧ ಗಾಳಿಯರಿಯದ ಇವರಿಂ, ಮಂಗ ವನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖುರಾನ್‌ ಓದಿರಿ, ಸತ್ಯ ಅರಿಯಿರಿ.
 
11-09-10 (11:30 PM) [-] pkbys
ಖುರಾನ್‌ನ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಬೇಕು subರವರೆ, ಮಕ್ಕಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನೇ? (ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರದಿಂದ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇನೊ), ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಅರೇಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ? (ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ ಎಂದು ಭೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಧರ್ಮದ ಅರೇಬಿಕ್ ಹೇರಿಕೆ.. ಅರೇಬಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ?!)... ಇರಲಿ ಬರೀ ತೆಗಳುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾದರೆ ನಾನು ಖುರಾನ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗಿದಂತೆ.... ಖುರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಎಂಬ ಖುರಾನ್‌ನ ಸ್ವಘೋಷಿತತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ Maturity, ಅಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯತೆಯೆಡೆಗಿನ ಒತ್ತು, ಅದು ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಾಜ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದಿನ ಅನಾಗರಿಕ, ಬರ್ಬರ ಅರಬೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರದಾನವೇ ಸರಿ.. ಪ್ರವಾದಿ(ಸ.ಅ.)ರವರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿದರು.. ಕಾಲಮಾನಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವತೆಯೆಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಮತಾಂಧತೆಯೆಡೆಗೆ ಜಾರಿದ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಖುರಾನ್‌ನ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲವೇ.. ಮುಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ವಿಗಳ ಹಿಡಿತವೆಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಲ್ಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರೂ ಖುರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವ, ಚಿಂತಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ...
 
12-09-10 (10:36 AM) [-] sub
ಖುರಾನ್ ದೇವನ ಅಂತಿಮ ವಾಣಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ Maturity, ಅಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯತೆಯೆಡೆಗಿನ ಒತ್ತು, ಅದು ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಾಜ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದಿನ ಅನಾಗರಿಕ, ಬರ್ಬರ ಅರಬೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವರದಾನವೇ ಸರಿ.. ಪ್ರವಾದಿ(ಸ.ಅ.)ರವರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿದರು.. ಖುರಾನ್ ಪ್ರಪಂಚ ದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾಮಧಾರಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

12-09-10 (10:44 AM) [-] pkbys
ನಾನೇ ಬರೆದ ಅರ್ಧ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು subರವರೆ, ಅದು ದೇವನ ಅಂತಿಮ ವಾಣಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿದೆ.. ಹಾಗೆಯೇ... ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ತಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು...

12-09-10 (10:45 AM)  [-] das
ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ-----------ಯಾರ subsidyಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರೊ?

12-09-10 (11:26 AM)[-] pkbys
ಇಲ್ಲಾ ದಾಸ್‌‌ರವರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.. ಮಹಮದೀಯರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ Organization ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ.. ಗುಣಕೆ ಮತ್ಸರವೇಕೆ.. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆ... ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಈ ಅನುವಾದ, ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.. ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ...

12-09-10 (11:28 AM) [-] das
ಹಜ್‌ ಯಾತ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗಮನಿಸಿ

12-09-10 (11:56 AM) [-] pkbys
ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡದೆ, ವಂತಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ, ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಖುರಾನ್ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದು ಹಜ್ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ.. ಸರಕಾರಗಳು ಮಹಮದೀಯರನ್ನ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ... ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಮದೀಯರೇ ತಿಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ..

12-09-10 (10:52 AM) [-] sub
pkbysರವರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

12-09-10 (11:47 AM) [-] pkbys
sub ರವರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ.. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಪೂರ್ಣವಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖುರಾನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ... ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಅಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮದ್ಯ, ಮದಿರೆಯ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ, ಅಂದಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರಿಗಿಂತ ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಜನರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಭೋಗವಸ್ತುವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದ, ಅನಾಗರಿಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರಬೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಸುರವಾಣಿಯೇ ಹೌದು.. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅರಬರನ್ನು ಬರ್ಬರತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದಾರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್(ಸ..)ರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿರುವೆ. ಓದಿರುವೆ. ಅವರು ಚೇಳಿನಿಂದ ಕುಟುಕಿಸಿಕೊಂಡೂ ಅದನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ ಕಥೆ (ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ) ನಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ.. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುಣಕೆ ಮತ್ಸರವೇಕೆ. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಪುರುಷರು. ಮಾನವತೆಗೆ ದೇವನಿತ್ತ ವರ. ಆದರೆ, ಖುರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಸುರವಾಣಿಯೆಂಬ claim ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೈವ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಅಂತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ. ಮಕ್ಕಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರವೆಂಬ ಮಾತು, ಮೊದಲಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾರೆ. ತಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು (ಬಹುಶ: 14) ಮದುವೆಯಾಗಿ, 4 ಹೆಂಡತಿಯರವರೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ನಡೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ.. (ನಾನೇನೂ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ತಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವ ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ) ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದರೂ ತೆಗೆದುಕೊ ಎಂಬ ಋಗ್ವೇದದ ನುಡಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವ ನಾನು, ಖುರಾನ್ ನಾನು ತಿಳಿಯದ ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿದ್ದರೆ. ಖಂಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿಯೇನಿಲ್ಲ.. ಹಿಂದುಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನ. ಅದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ.. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಅಂತಹ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು..

12-09-10 (10:54 AM) [-]  sub
pkbys ರವರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್‌ (ಸ.ಅ.) ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

12-09-10 (11:05 AM)[-] pakya
ಮಾನ್ಯ..subರವರೆ... ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಹಾಗಿರಲಿ.. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು "ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್‌ (ಸ.ಅ.) ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ" ವನ್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲವೊ? ಮತ್ಯಾಕೆ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅರಿವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಹಾಗೂ ತಿಳಿದವರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಹೋದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವೊ? ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಫಿರ್ ಅಲ್ಲವೆ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

12-09-10 (12:47 PM) [-]  Basheer Bagalkot
ನನಗೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಸೂಯೆ!! ಹಿಂದುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರುವುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ದೈವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು (ಬೇಕಾದರೆ ಬೈಗುಳದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಹುದು). ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ!! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ರೋಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೆ- ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು - ಆ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸು.
[ ಬೇರೊಂದು ಸುದ್ದಿಯೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಬಷೀರ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
10-08-10 (07:00 PM) [-] Basheer Bagalkot
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಅಜ್ಜನವರು ಹಿಂದುಗಳಾಗಿದ್ದರಂತೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ರುದ್ರೇಶ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಗೋ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ! ಆಗಿನ ‌ಅವರನ್ನು ಹಿಂದುಗಳು ‌ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಬೇಕಾಯಿತಂತೆ!! ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಚೆರಿತ್ರೆ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಹಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕಾಯಿತು!! ]

 12-09-10 (01:11 PM) [-] pkbys
ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವೇಕೆ ಬಷೀರ್ರೇ, ದೇವೇಗೌಡನ* ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ.. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಹಿಂದು... ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಮಹಮದೀಯನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ... ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.. ಆ concept ಅಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ದ... ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ದ ಹಿಂದೂ... ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ.. ಅದು ಮಾಡಿದರೂ ಆಯ್ತು.. ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆಯ್ತು.. ನೀವೇಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದುವಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಅರಾಬಿಕ್ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ... ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು... ಅದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದುವಾದರೂ ಯಾವ ಹಿಂದುವೂ ಹೆಸರೇಕೆ ಅರಾಬಿಕ್ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಮುಕ್ತ ಮನಸಿನ ಜನ ನಾವು.. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ... ಏಕೆಂದರೆ (ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ) ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುವಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರು...

(*ದೇವೇಗೌಡ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಮತಾಂತರವಾದರೆ ಯಾರು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ... ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಎಂಬ concept ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ?! ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ವೋಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೋ ಹೇಗೆ?!) 

12-09-10 (01:52 PM) [-]  Basheer Bagalkot
pkbys, ಖುರಾನ್‌‌ನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಎರಡು ಆಧಾರಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಖುರಾನ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿಸ್. ಖುರಾನ್‌ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಹದಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಖುರಾನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ದರು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಯಾತ್ರಿಬ್ (ಮದೀನ) ನತ್ತ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಾದ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಹೂಡಿದ ತಂತ್ರ. ಅತೀ ಕ್ರೂರವಾದ ಖುರಾನ್‌‌ನ ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದರಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ನಿಂದ ಉಪದೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯೆಹೂದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ದರು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖುರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಹದಿಸ್ಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!! ಖುರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಹದಿಸ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕಾಲವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 
12-09-10 (02:20
PM) [-] pkbys
ಡಾ. ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್
ಮತಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿದ್ವಾಂಸ
(Scholar of Comparative Study of Religion)

ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್‌ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ.... ಖುರಾನ್‌ನ ಕ್ರೂರ (ಮುಸ್ಲಿಂಮೇತರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ, ದಾಳಿ ಮಾಡುವ) ವಿಚಾರಗಳು ಕೇವಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದೇ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜಾಕಿರ್... ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ... ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಕೆ... ಮಾನವೀಯತೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.... ಐಕ್ಯತೆ(brotherhood), ಒಬ್ಬನ ಕೊಲೆ ಮಾನವತೆಯ ಕೊಲೆ, ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖುರಾನ್‌ನಿಂದ filter ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಚಾರ.. ಅರಬರಿಗೆ ಅದು ಅಂದಿಗೆ ಹೊಸದಿತ್ತು... ಅವರಿಗದು ಬೇಕಿತ್ತು... ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತ ಮಾನವತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಚಾರ.. 12-09-10 (04:55 PM) [-]  sub

ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಉಗ್ರವಾದವಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಧಿಸಿ,ಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದೇ ಪ್ರ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಇಡಿ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಒತ್ತಡ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ’ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಕಲಹ ಕೊಲೆಗಳಿಗೊ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂವಿಲ್ಲ


12-09-10 (05:26 PM) [-] pkbys
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ... ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ವಿಚಾರವು ಇದೆ.. ಒಪ್ಪಿದೆ sub ರವರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಯುದ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೂ, ಕುರ್ಆನ್ ನ ಯುದ್ಧೋಲೇಖಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ... ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯುದ್ದೋಲೇಖಗಳು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ (War for Righteousness) ಕುರಿತಾಗಿತೇ ಹೊರತು ಸ್ವಮತ, ಅನ್ಯಮತಗಳ (War for Religion) ಕುರಿತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ... ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತಗಳಲ್ಲಿ.. ಇಂದು ಅರೇಬಿಯಾ-ಇರಾನ್-ಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮಹಾ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 'ಕಾಲಯವನ' ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದೆ... 

ಆತ ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅರಸರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವನು... ಖಂಡಿತಾ ಆ ಜೀಸಸ್, ಮೋಸೆಸ್, ಅಬ್ರಾಹಂ ಮೊದಲಾದವರು ಬರುವ ಮೊದಲಿನ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಸ ಆ... ಅವನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ... ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಮೇಲೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವಿರಲಿಲ್ಲ... 
ಮುಚುಕುಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತ ಯವನ ಕುಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ "ಕಾಲಯವನ"
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:http://www.harekrsna.com


ರಾಮ ತನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಿಲ್ಲ... they were not the wars of religion but righteousness... ಕರ್ಮ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾದ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳೊಡನೆ ನೀವು ಮತಾಧಾರಿತ ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕುರಾನ್‌ನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಎನಿಸುವುದೇ... ಹಜ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೆ.. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶಂಕೆ ದೂರ ಮಾಡುವಿರಾ........12-09-10 (05:44 PM) [-]  bhgte
pkbys ರವರೇ, ಹಜ್‌ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.ರಿಯಾದ್, ಜೆಡ್ಡಾ,ದ ನ ಮಕ್ಕಾ. ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಹಜ್ ಹೋದವರು ಈ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. (ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಹಾಗೆ). ನಂತರ ‌ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಡಿ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಇದೆ.


12-09-10 (06:12 PM) [-] pkbys

ಅಯ್ಯೋ, ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬರೀ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.. ಪಾಪ ಸೌದಿಗಳು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರರಾದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಬಡಪಾಯಿಗಳು... ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಂಡಾರು...


12-09-10 (06:14 PM) [-] bhgte

ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಫಜ್ರ್, ಧುಹ್ರ್, ಅಸ್ರ್, ಮಗ್ರಿಬ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಎಂಬ 5 ಪ್ರೇಯರ್ (ನಮಾಜ್) ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಬಾರಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮೈಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರೂ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾವಿಸಲೇಬೇಕು. (ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಡೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ!!. ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲಾ.) ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌‌ಗಳು ಗ್ಯಾರಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಲವೂ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 45 ನಿಮಿಷ ಸ್ಥಬ್ಧ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಮುತಾವಾ ಇಕಾಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ‌ಅವರನ್ನು ಪೋಲೀಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮಾಜ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿರ ಹೊರಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಅಪರಾಧ. ಮಸೀದಿಯ ಮುತಾವಾ ಎಂಬ ಅನೇಕ (ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೊಲೀಸ್) ಭಾರಿ ಗಡ್ಡಧಾರಿ ಮುಲ್ಲಾಗಳು ಮಸೀದಿಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಾಫಿರರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪೆನಿ ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಳಗೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್‌ (ಮಸೀದಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ.


ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್‌ಗಳು ಶಪಿಸುತ್ತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಚಯದ ಅರಬೀ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಈ 5 ಸಾರಿ ನಮಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ನವ ಯುವಕರು "ಏ ಪಾಗಲ್ ಲೋಗ್ ಹೈ, ಏಕ್ ದಮ್ ಪಾಗಲ್, ಕ್ರೇಜಿ ಫೆಲ್ಲೋಸ್ ಯು ಸೀ" ಎಂದು ನಾವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.12-09-10 (06:40 PM) [-] pkbys

ನನಗನಿಸುತಿರುವುದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ bhgteರವರೆ. ನಾವು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸೌದಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ... ದೇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನ ಪಾಪಿಗಳಿಗಲ್ಲದೇ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವ...12-09-10 (06:44 PM) [-]  bhgte

ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ 2010 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಹೆಂಗಸರು ಫುಲ್ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು. ಮುಖವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಾಲೇ ಬುರ್ಖಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಳಿಯಬೇಕು. ವಿಮಾನ ಸೌದಿ ಆಕಾಶ ವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರೂ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಲಾಕಪ್, ನಂತರ ಜೈಲು. ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಹನುಮ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರ ಹೋಯಿತು. ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಲಿಟರೇಚರ್, ಭಜನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುರುತರ ಅಪರಾಧ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ!!!


12-09-10 (06:49 PM) [-] pkbys
ಉನ್ ಕಾ ನರಕ್ ಉನ್ಹೀಕೋ ಮುಬಾರಕ್...12-09-10 (06:48 PM) [-]  bhgte

ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ 2010 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರ ರಿಟನ್ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ. ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ ತರಲು ಸಹ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ "ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪರ್ಮಿಶನ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ಹಾಜರು. ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪೋಲಿಸರು 100% ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್.. ಜೈಲು. ಮದುವೆಯಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸಂಭಾಷಿದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, (ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ) ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅರಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಂಡು ವಿದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿದ್ದರಂತೂ ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೂ ಆತನ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಶಿರಛ್ಛೇದನ. ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.12-09-10 (06:53 PM) [-] pkbys

ನಮ್ಮ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ದುಬೈ, ಕುವೈತ್‌, ಇಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೊರಡೊದು ಅನ್ಸತ್ತೆ.. ಸೌದಿ ಬಹುಶಃ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಬೇಡದ ನರಕ... ಹಾಜಿಯಾಗಲು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ...12-09-10 (09:45 PM) [-] bhgte
ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ Compulsory. ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು Compulsory. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ.. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ತೀರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ.. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾನನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ. ಅಲ್ಲಾನನ್ನು ಬೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ. ಈಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೆರೆ ನಾಮ್ ಎಂದು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೀರಿ ಜೋಕೆ. ಈಶ್ವರ್ ಅಥವಾ ಶಿವ ಅಥವಾ GOD ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ. ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿರುವುದು. ಹೊಸಬ ಅರಬಿಯ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಆತನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ "ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರೇಎಂದು. ಈ ತರ ಕೇಳಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕೋಚ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮನಲ್ಲ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ!! Why you are not muslim? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ !!!

ಇಡೀ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ (ಸೌದಿ ದೇಶದ ಏರಿಯಾ ಭಾರತದ ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಒಂದು ಆನೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆ ದೇಶಗಳು!!!) ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂದಿಯಾಗಲೀ ಅದರ ಚಿತ್ರ ವಾಗಲೀ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.. ನಾಯಿಯ ಮೇಲೂ ಅಪಾರ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಅರೇಬಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅದು EXTINCT ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿಡುಗ ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿ. ಅದೇ ಸೌದಿ, ಬಹರೀನ್, ಯು ಏ ಇ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ!!!. GULF AIR ನ ಲಾಂಛನವೂ ಸಹ ರಣಹದ್ದು!!! ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನು ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು!!! ಭೀಕರತೆಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಭೀಭತ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ!!! ಎಷ್ಟಾದರೂ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ??? ಸೌದಿಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಹಿರಿದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳು. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದರೆ PEACE (ಶಾಂತಿ) ಎಂದು ಅರ್ಥವಂತೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಎರಡು ಹಿರಿದ ಖಡ್ಗಗಳು!!!
 

 ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಖಡ್ಗ (ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ) ಅಥವಾ ಕಠಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಂಡಸರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 30 - 40 ಗಂಡಸರ ಗುಂಪು ಕತ್ತಿ ಝಳಪಿಸುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುವುದು. Free style sword dance!! ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ ನಂತರ ಖಡ್ಗ ಝಳಪಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ!!!!!! ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ದೇಶಗಳ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಗಳು!!!!!!
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: flicker
12-09-10 (11:15 PM)[-]  pkbys
dear bhgte, ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಕಟುಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ನಗೆಯ ಹೂರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ...ಬೇರೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದಾದರಿಂದ ಬಹುಶ: ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನಂತೆ ಯಾವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಓದುಗರಿಗೂ ರಸದೌತಣವನ್ನೇ ನೀಡಿತು.. ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ದ, ಅಶ್ಲೀಲ, ನಿಂದನಾರ್ಹ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಪದಗಳಿಲ್ಲದ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ, ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಸತ್ವಯುತ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು... ನಿಮ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ನೀವು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಇಸ್ಲಾಂನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹಾಕದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಅರಿವಿರುವ, ಆದರೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಕಟುಸತ್ಯಗಳು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ.. (ofcourse ಅವರು ತೆರೆದ ಮನ ಬುದ್ದಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ) ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು.. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವ ಗುಣವಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ.. ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ.. ನನಗೆ ಪದಗಳ ಬರಬಂದಿದೆಯೇನೋ... ನನ್ನ ತಿಳಿವಿನ ಪರಿಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... 12-09-10 (11:22 PM) [-] pakya

ಪ್ರೀತಿಯ bhgte ರವರೆ... ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ.. ಧನ್ಯವಾದಗಳು... ಪ್ರೀತಿಯ..pkbys, bhgte ಹಾಗೂ Basheer Bagalkot ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

13-09-10 (12:12 AM) [-] pkbys
ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು valuable time spent with valuable learnt and emotionally attached people ಅನ್ನಿಸಿತು pakya.. ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ಕೆಳಗಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ... ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ

35 comments:

 1. ಕ್ಷಮಿಸಿ pkbys ರವರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ,ತಿಳಿಯದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ,...ಅದು ಅವರವರ "ವಿಚಾರ ಮಂಥನೆಗೆ" ಬಿಟ್ಟದ್ದು,...

  ReplyDelete
 2. pkbys ರವರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತಿದ್ದೆ.
  (ದಲಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ರನ್ನು ಪೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?: ಪೇಜಾವರಶ್ರೀ) ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗು crusade, manju, alif ಮುಂತಾದವರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಓದಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಯಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದೆ, thx

  ReplyDelete
 3. ಸ್ವಾಗತ ಚೇತನ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದದ್ದು ಸಂತೋಷ, ಆಗಾಗ "ಅನಘ ಮಾನಸ"ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಿ.. ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಿರಂತೆ... ಇನ್ನು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ, ತಿಳಿಯದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯೋಣ, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತೋದು, ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ. ವಿಚಾರ ಪ್ರಿಯರಾಗೋಣ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಷ್ಟಾದರೂ ಬೆಲೆ ನೀಡೋದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ.

  ReplyDelete
 4. ಸ್ವಾಗತ ಸರೋಜಾರವರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ಯಾರ ವಾದಗಳೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ, ಯಾರ ವಾದಗಳೂ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ, ಯಾರ ವಾದಗಳೂ ಕೇವಲ ತುತ್ತೂರಿ ಊದದಂತೆ, ಯಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗುವುದರಿಂದ, ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ ಬ್ಲಾಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ feedbackಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಿ.

  ReplyDelete
 5. Raaji,

  Your blog is awesome..! Nimage Baashe mattu Baravanigeyalli tumba hiditavide..!

  ReplyDelete
 6. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀರೇಂದ್ರರವರೆ, ಅನಘ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಡುತ್ತಿರಿ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಿ.

  ReplyDelete
 7. I am Alif.
  ಎನೆನ್ನಬೇಕೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.... ಯಾವುದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೋ.. bhgte ಅವರ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ವಿಚಿತ್ರ.
  ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಟಗಳ ಉದಾಹರಣೆ:
  ಮಗ ಪಾಪ, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಭಯಂಕರ, ಅವಳು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಲಾರಳು, ಮಗನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
  ಇದನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದದಲ್ಲಿ, ಮಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ, ಅವಳ ಗಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

  ReplyDelete
 8. "ಯಾತ್ರಿಕ" ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು Alif ಅದು ನೀವೇ ಎಂದು, I am also a follower of your blog. ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ... ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. You made my evening. :)

  ನಿಜ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಮತವಿದೆ.. ಮಗನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ಸರಿಯೇ... ಇಬ್ಬರದೂ ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಪರಮಸತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಗ ಹೇಳುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ...

  bhgte ಅವರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವರು ಮಗನ ತಾಯಿಯಾಗಲೀ ಮಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ... ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಗ(ಗಂಡ)ನಾಗಿ ಬರೆದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮಗನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಗಳ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ..

  ಸೌದಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಸೌದಿಯವರಿಗೆ ಸರಿ ಇರಬಹುದು... ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಠೋರ, ಭಯಂಕರ, ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಆದರೆ ದೇಶವೊಂದರ ಸಂವಿಧಾನವೇ, ಮತಗ್ರಂಥವಾದರೆ ಅದು ಆ ಮತದವರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು(ತೊಡುವ, ನಿಲ್ಲುವ, ಮನರಂಜನೆಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು) ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ... ಖಂಡಿತಾ ಹೇರಿಕೆ ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.. ಅದು ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಅವರ ಆತಂರಿಕ ವಿಚಾರ, ಅವರಿಷ್ಟ, ಬೇಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲೆ ಆಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದರೆ? Be a Roman in Rome ಎನ್ನೋ ಹಾಗೆ Be an Arab in Arabia, if u cant then don't go ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಆತಂರಿಕ ವಿಚಾರವೋ ಹಾಗೇಯೇ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ತಾನೆ.... ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ, Free style sword dance!! ಬಗೆಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಗು ತರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ complaints ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಜಾತಿಯನ್ನೇ extinct ಮಾಡುವಷ್ಟು ದ್ವೇಷ, ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಮತವಾ ಇಕಾಮಗಳ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಯಾವ ಲಾಂಛನ, ವಿಗ್ರಹ, ಉಂಗುರ ಮೊದಲಾವನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾರದ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಅಸಹನೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಖಂಡಿತಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಲ್ಲ.. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೀಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ಇವು extremity of a self love ..

  ReplyDelete
 9. ನಾನು ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು(ನನ್ನಂತೆ ಹಲವರು) ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದೆಗೇರಿಸಿದ ಧರ್ಮದ ನೇರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಗೊತ್ತಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ.
  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ/ರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ. ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಒಬ್ಬನ ಸಂತೋಷಕಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರವಾದಿಗಲು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರಿಕನಿಗೆ ಅವನ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಕ್ಕಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಿಯಮಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗು ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಅಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ,ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಗಾಡ್,ದೈವ... ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಷ್ಟಪಡಲಾರರು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಏಕತೆ ಸಾರುವ ನಾಮ ಅದು.ಅದಕ್ಕೆ ಬಹು ವಚನ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆರಾಧ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಅಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಯಮ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅಪಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
  ನಾನು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ 10ನಿಮಿಷ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವೆ.ಅತ್ಮಾರ್ತವಾಗಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಆ ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾರ್ಥಕ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೊದಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರಿಕೆ ಅನ್ನಲಾಗುವುದೆ?
  ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನಾಯಿ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಇರುವೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಿರಲಿ ಅದರ ಗುಂಪು ಚದುರಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ನಂತರದ ಲೋಕವು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕ,ನಿಜ ಜೀವನ ನಂತರ ಬರಲಿದೆ.

  ReplyDelete
 10. ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾ ಮೊದಲೂ ಕೇಳಿರುವೆ.. ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರುವೆ.. ಆದರೆ bhgte ಹೇಳಿರುವ ಸೌದಿ ಇಸ್ಲಾಂನ ಕಠೋರ ನಿಯಮಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಮುಸ್ಲಿಮನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ, ಆದರೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ವಿಶಾಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇವಾಲಯ ಹೋಗಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲೋ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲೋ ಇರುವ ಅಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ಅಪಥ್ಯ. ಅವರಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂನ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ, ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಎಂದು ಬಿಡೋಣ.. bhgte ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಮಧಾರಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ..

  ಇನ್ನು ಗಾಡ್, ದೈವ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪದ ವಿಷಯ. ನಿಜ. ಜಾಕಿರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣವನ್ನ ಜಾಕಿರ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗನಿಸಿದ್ದು ನಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಚನ ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಖುರಾನ್ ಆ ಪರದೈವಕ್ಕೆ ವಚನ ಲಿಂಗವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಂವಾದಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ತರ್ಕವಿಹೀನ.. ಗಾಡ್, ದೈವ ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣ. ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವುದು extremity ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳಿವೆ. ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಬಯಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು "ಏನಪ್ಪಾ ಇದು!!" ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನೋವಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲದವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸ ತಂದ ದಿನ ಅದೇ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಚಡಪಡಿಕೆ ಇದು. ಅವರ ಕೈ, ಅವರ ಬಾಯಿ, ನನಗೇನು ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಆ ಚಡಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ "ಏನಪ್ಪಾ ಇದು!!" ಎಂಬಲ್ಲಿನ extremity. ಇದು ನನಗರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.


  ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೇಲಿರುವ ಹಿಡಿತ.. ಸರಿಯಾದ ಸಂವಾದಿ ಪದವನ್ನೆ ಹುಡುಕಿ "ಆರಾಧ್ಯ" ಎಂದು ತಂದಿರಿ.. ನಿಜ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂವಾದಿ ಪದ ಸಿಗುವುದು ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಭಂಢಾರದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು.

  ಇನ್ನು ನಮಾಝ್ ವಿಷಯ. ನಿಜ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೇರಿಕೆಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಾಮಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ.. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬು ಗೌರವ ಹೇಗೋ, ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಕೇಳುವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ, ಮುತಾವಾ ಇಕಾಮಾಗಳು ಆದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುತಿರುತ್ತಾರೆ.

  ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಆರ್ದ್ರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ವಿಚಾರಪರತೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಗೆದ್ದವು.

  ReplyDelete
 11. ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರು! ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿತ ಕನ್ನಡವ ಮನಸಾರೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವೆ(1 ರಿಂದ 12 ತನಕ). ನನಗೇಕೊ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಗಳು ಮೂರ್ಕತನವೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ!!! ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶಣಾ ನೀತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ಯುಕ್ತಿವಾದಿ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಎಂದನಿಸುತಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರರ್ತಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದೆಂದರೆ!! ಹದಿ ಹರೆಯದವರು ಆಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗುವುದೇ!! ತಪ್ಪು ಸರಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೇ!! ಮುಂದೊಂದು ದಿನ(ಬಂದಾಗಿದೆ) ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇರಬಾರದೆಂಬ ವಾದ ಯುಕ್ತಿವಾದದಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಕಚಿತ. ಏಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹೇರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು!!! ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯುಕ್ತಿವಾದದ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು!!! ಬುದ್ದಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಮೂರ್ಕತನ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಾಮದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೇರಿಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಹೇರಿಕೆ.. ಇದೆಲ್ಲಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ದುರುಪಯೂಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವನೊಬ್ಬನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತಿದ್ದರೂ ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕು, ಅದರ ಶ್ರಮ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಬಂಧಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೊಡಲೇ ಬಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸಂಬಂದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ(ಧಾರ್ಮಿಕ) ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಸುವಾತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾನೆಯೇ!! ಇಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದೇ!!! ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಶ್ಯನಾಗಿಸಿದ ಗುಣಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೆನಿಸುವ ಹೃದಯದಾಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
  ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ನಾಮದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಲಾಗುತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರ ಗೌರವ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತಿದೆ!!! ಅದೇ ನಾಮ ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟ ನಾಮ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 99 ವಿಶೇಷ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವೂ ಉಪಯೊಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾ: ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಡನೆ ಓ "ದಯಾಮಯೀ ದಯೆ ತೂರಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ಕೇಳುವ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾಚಿಸುತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು " ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನೋಡನೆ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಯಾಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಾಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿವಾದ ಬರಬಹುದೊ ತಿಳಿಯದು!!!
  ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರೆಬಿಕ್ ಮೇಲಿನ ವಿಮರ್ಶೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ, ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಹೊರತು ಅದರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಯ. ಹಾಗೆಯೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್, ಆದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ,ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಬುದ್ದಿ ಇರುವುದೆ ಆದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತವ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆಂದು.
  ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಟ್ರಿಮಿಟಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆದ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ್ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
  ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ, ಶಾಂತಿಯ ನಿಯಮಗಳೆ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದನ್ನ ಬೀಕರತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಯುಕ್ತಿವಾದದಿಂದ ವಕ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಈ ಸಹೂದರನ ವಿಮರ್ಶೆಯ ದಾಟಿಗೆ.

  ReplyDelete
 12. ನನ್ನ ಸೋದರನ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಮೊನಚು ಮಾತುಗಳೆರಡೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಅಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳ (ಆ ಕಥೆ ನಿಜವಿರಲಿ ಎಂದೇ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.) ಧರ್ಮಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವಿರಲಿ ವಿಗ್ರಹ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಸೌದಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನಗಂತೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲಾ ಸೋದರ.. ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರಶ್ರೀ ಸಂವಾದದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುವೆ.. At least, ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತೂ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ.. And all the credit goes to you, who showed a new and better view of Islam. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೌದಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುತಾವ ಇಕಾಮಾಗಳನ್ನ ನಾನು ನಾಮಧಾರಿಗಳೆಂದಿದ್ದು.. ಇನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪೋಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ, ತೀಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಕ್ಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ. (ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಯಾವ ಹಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಲೂ ಬಾರದು.) ಮುತಾವಾ ಇಕಾಮಾಗಳ ಹಕ್ಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ತನ್ನ ಮತವನ್ನ ಅಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹೇರದಿದ್ದರೂ, ಆ ಮತದಿಂದಲೇ ದತ್ತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ (ವಿಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಇಡದ, ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ) ಅಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವಷ್ಟೇ.. ಮೇಲಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳುವ ಕ್ರೂರ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೋದರ. ಕೇವಲ ಸೌದಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಅಷ್ಟೆ.

  ಇನ್ನು ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾಕಿರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ.. ಇನ್ನೂ 99 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪದದಲ್ಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನಗಿನ್ನು ಯಾವುದೇ complaints ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ.. ಸೌದಿಯವರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ "ಒಡೆಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ಅರೇಬಿಕ್‌ನ 99 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ "ಒಡೆಯ" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದವೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ.. ಸೌದಿಯವರು ತಿಳಿದ ದಿನ ಅಲ್ಲೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ "ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೇರೇ ನಾಮ್" ಹೇಳಬಹುದೇನೋ.

  ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹವಿದೆ, ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ;
  ನನಗೊಬ್ಬ ಜೋರ್ಡಾನಿ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ.. ತುಂಬಾ emotional ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಮರಳಿ ಹೊರಡುವಾಗ "ಖುದಾ ಹಾಫಿಜ್" ಎಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಖುದಾ ಅಲ್ಲ "ಆಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಫಿಜ್" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.. “ಏನದು ಖುದಾ?! ಹಾಗೆಂದೂ ಹೇಳಬಾರದು, ಅದು ಅಪದ್ದ” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ..
  ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ "ಆಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಫಿಜ್" ಎಂದು ಪ್ರತಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ. "ಖುದಾ" "ಆಲ್ಲಾಹ್" ಎರಡೂ ಆ "ಆರಾಧ್ಯ"ವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾನು "ಖುದಾ" ಬಹುಶಃ ಆ 99 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇನೋ, ಮತ್ತು ಅರಬೀ ಪದವಿರಲಾರದು.. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೂಲದ ಉರ್ದು ಪದವಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹಾಗೆಂದಿರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ.. ಅವನಿಂದಂತೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ.

  ಇನ್ನು ಅರೇಬಿಕ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಪಡುವಂತದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಿಯ. ಅದರ ಲಾಲಿತ್ಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ನಾನು ಶರಣು.. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಥೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೋ, ಅಥವಾ ನನ್ನಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಲಿತ್ಯ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಥೆ ಇರಬಾರದೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ.

  ಇನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆರ್ದ್ರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ.. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ.. ಆದರೆ "ಇರುವೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಿರಲಿ ಅದರ ಗುಂಪು ಚದುರಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು" ಎಂಬ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮ ಕಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣರಳಿದವು. ಮನಸ್ಸು "How Sweet!!" ಎಂದಿತ್ತು. ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದವು. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಸ್ದಬ್ದವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಆರ್ದ್ರವಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪದವಲ್ಲವೇನೋ.. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗಾದದ್ದನ್ನ ಈಗ ಬರೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ಮತ್ತು ಆ ನಿಯಮ ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು.

  ReplyDelete
 13. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ವಿಮರ್ಶೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈಶ್ವರ್, ಗಣಪತಿ,ಶಿವ..... ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೇ! ಪದಗಳ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪದದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ್ ಎನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ರೂಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ, ನೀವು ನಂಬುವ ಬಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ! ಯೊಚಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ದ ತಪ್ಪು, ಆದರಿಂದ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ನಾಮಗಳೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ.
  ಖುದಾ ಎಂಬುದು ಉರ್ದು ಪದ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಉರ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆತ too specific ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಖುದಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು.
  ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಂತೂ ಪರ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪು ಅದು ಸೋಲಿನೆಡೆಗೆ ಎನ್ನುವೆವು, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅತುತ್ತಮ ಅದೇ ವಿಜಯದ ದಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಅಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ನೊಯಿಸಬೇಕೆಂದೋ, ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೋ ಯೊಚಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ.
  ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲವೆನೋ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವೆ (ಇನ್ನೂ ಇದೆ) ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಶುಬ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಪೂರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ ಎನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನಿದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ನುವೆ.
  ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇರಿಕೆ ಪರ ದರ್ಮೀಯರ ಮೇಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಪಿಸುತ್ತಾ ನಮಾಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರನ್ನ. ಮುಸ್ಲಿಮನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದಂತೆ, ಆಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಅನ್ನಲಾಗದು ತಾನೆ. ಮಾನವರು ಭೂಲೊಕದ ಆಡಂಬರ, ಮೋಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ, ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ದಿಯನ್ನೂ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮೈಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗುವುದೇ? ಕೆಲವೆಡೆ ಹೇರಿಕೆ ಅನಿಸುವ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲೆತ್ನಿಸಲೇ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ರೀತಿ ಮೋನಚು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ (ಮುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ) ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ.

  ReplyDelete
 14. ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ, ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತಾಂತರ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಮತಾಂತರ ಎಂದರೆ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು, ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ) ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದು. ಬಲವಂತದಿಂದ, ಅಮಿಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಸಿಂಧುವಾಗುವುದೇ? ಯೊಚಿಸಿ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ದಿಹೀನ ಬಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿರುವೆ ಎನ್ನುವ ಜನ ಅವರ ಮನಸಿನಾಳದ ವಿಶ್ವಾಸ ತೊರೆಯುವರೇ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ.ಅ) ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದೀನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಅಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಟಾಟಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.(ನೆನಪಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಅಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವರು) "ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿ" ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕರುಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವು. ಇಂತಹ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸಿನಾಳದಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
  ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ತನೆಗೆ ಸ್ತಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ನಂಬಲಾಗುತಿಲ್ಲವೇ! ಇದು ಕೇಳಿ, ಪ್ರವಾದಿಯ(ಸ.ಅ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಅಮುಸ್ಲಿಮನೂ ವ್ಯಯುಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಿದರು, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯರ(ಸ.ಅ) ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ.ಅ) ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪಿತಸ್ತ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.(ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ಅನ್ನಬಹುದು). ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ "ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೌರವ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರೆಂದೂ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬ ಬಾವನೆಗೆ(ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವೂದು ದೂರದ ಮಾತು) ತುತ್ತಾಗ ಬಾರದು" ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯರ(ಸ.ಅ) ಉಪದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
  ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ ಹೇಳುವೆ ಬುರ್ಖಾ(ಅಥವಾ ದೇಹದ ಹುಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳ ತೋರಿಸದ ವಸ್ತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು,ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಉಡುಪು ಆಗ ಬಹುದು) ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಮನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲೀ ಎಂದು, ಪರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕಾಣದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಸಾಗಿದರೆ ಏನದರ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ. ಹೇಳುವೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುವಿರಾದರೆ ಒಪ್ಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸವಿಯುತ್ತಾ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಾ, ನೀಚ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಪುರುಷ ರೂಪದ ಲೋಲ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೆಂದೂ (90% ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕನುವು ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಾಡ್‌ ಮೈಂಡ್/ಬಿಚ್ಚು ಹೃದಯಿ ಹೆಣ್ಣು ) ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ತೋರಿಸದ(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುರ್ಖಾ ದಾರಿಣಿ) ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ನೋಡಲಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವಳನ್ನು ಮನಸಿನಿಂದ ವ್ಯಭಿಚರಿಸಿರಲಾರ. ಸತ್ಯ ತಾನೆ? ಹೀಗೇ ದಿನವು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮನಸು..‌ಗಳಿಂದ ವ್ಯಬಿಚರಿಸುವ ಗಂಡು, ಅದಕ್ಕನುವು ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಾಗಬೇಡ ಎಂದಷ್ಟೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ನಿಯಮದ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಗಂಡಿಗೇಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನಿಮಗಿರಲಾರದು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆದುದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರ ದಾರಣೆ, ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಇರುವುದು.
  ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್‌ ಮೈಂಡ್ ಎಂಬ ಬಲೂನ್ ಕಟ್ಟಬೇಡೀ ಪ್ಲೀಸ್‌. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೊಡೆದು ಹೂಗುತ್ತದೆ, ಮನಸಿನ ವ್ಯಬಿಚಾರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಹರಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ವ್ಯಬಿಚಾರಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ!!! ಮಿತವಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್‌ ಆದರೆ ಏನು ಆಗಲಾರದು ಎನ್ನುವಿರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಬಾವನೆ ಇದು ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೆಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇರುವ ಬುದ್ದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರೇ....

  ReplyDelete
 15. # ನೀವು ನಂಬುವ ಬಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ!
  ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹುಲು ಮಾನವರು, ಸಂಕುಚಿತ ಜನ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಂತಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ, ನಮ್ಮೊಡನಾಡಿ, ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಿರುವವನು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸಲು ತಾನೇ ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಬಂದವನು ಎಂದು ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನಿಧ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಡೆಯುವವರು.. ಆದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವವರಂತೂ ಅಲ್ಲ.. ನಿಮಗೆ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಬರುವ ರೂಪ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾರೆವು, ಎಂದರೂ ಸರಿಯೇ, ದೂರಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾರ-ನಿರಾಕಾರವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ ನಾವಂತೂ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೇರೇ ನಾಮ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವ ಪಾಪಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಡನೆ ಬಾಳುವವರು.. ಆದರೆ ದೈವ ತನಗೆ ನಮಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ (ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದೋ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು/ಬರೆಸಿದವರು ಹೇಳಿದರೆಂದೋ) ನಂಬುವುದೇ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಬಯಸಿ, ತಿಳಿದು ನಂತರ ನಂಬಿದರೆ ಪುಣ್ಯಭಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, (ಮೂಸಾನಿಗೆ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉದರಶೂಲೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನೋ, ರಾಜನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನೋ, ಸೀನಿದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸುವ ಧರ್ಮವಿಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ ತಿಳಿದ ವೈದ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನೋ ಹೇಳಿ) ವಿಚಾರಪರತೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವಷ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಂತೂ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ಸಂಕುಚಿತ ಜನ. ಖಂಡಿತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ... ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಬೇಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಪರತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೀಪಿಸಿದರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಜನ ಬದುಕಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂಥಾ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ.. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರೆಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಎಂದೆದಾರೂ ಒಂದು ದಿನ ಅವರೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವವಂತೂ ಇದೆ...

  ಇನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ... ಅದೀಗ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಭಾಗವಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.. ದೈವಕ್ಕೆ ರೂಪ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸದಿರಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿರಬಹುದು.. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಪೂಜಿಸುವ ಬಗೆ ದೈವೇಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಭಕ್ತನಿಚ್ಚೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಭಕ್ತನ ಮನದ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೇ ಹೊರತು ದೈವದ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಲ್ಲ.. ಭಕ್ತನ ಇಚ್ಚೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ದೈವ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ದೈವವೇ ಅಲ್ಲ. ದೈವವನ್ನ ನಿಂದಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪದಗಳಿವೆ.. ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವೆ.. ಪುರಂದರ ದಾಸರು ತನ್ನ ದೈವಕ್ಕೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ
  ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
  ನಿನ್ನಂಥ ದೊರೆಯು ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
  ನಿನ್ನಂಥ ತಂದೆ ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ
  ನಾನೇ ಸ್ವದೇಶಿ ನೀನೇ ಪರದೇಶಿ

  ಎಂದು ಹಾಡಿ ನಲಿದಿದ್ದಾರೆ.. ನಾವು ದೈವದ ಅವತಾರ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ, ಕಪಟಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ದೈವವನ್ನೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂದರೂ ಅವರಿಚ್ಚೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅವತಾರಗಳು ಹೇಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೋ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಂಡು ಕೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲೋ, ವೈದಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನನಗಾವ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ.. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ದಾರಿ ತೋರುವ, ನಮ್ಮೊಳಗೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ದೈವವೇ ಹೊರತು, ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಿಯಿಂದೆಬ್ಬಿಸಿ, ನಿನಗೆ ನರಕದ ಬೆಂಕಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪ್ಸರೆ ಎನ್ನುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ದೈವವಲ್ಲ.

  ಇನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆನಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ (ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಸೋಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹುದು). ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಶುಭ್ರತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಂಡ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸರಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು., ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ದೈವ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೈವ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವೆನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ,,

  ಇನ್ನು ಸೌದಿಯ ಮುತಾವಾ ಇಕಾಮಾಗಳ ವಿಷಯ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮನಾದ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ತಪ್ಪು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸರಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುತಾವಾ ಇಕಾಮಾಗಳು ತಪ್ಪುಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದೆ.

  ReplyDelete
 16. # "ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೌರವ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರೆಂದೂ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬ ಬಾವನೆಗೆ(ವಂಚಿಸಲ್ಪಡುವೂದು ದೂರದ ಮಾತು) ತುತ್ತಾಗ ಬಾರದು" ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯರ(ಸ.ಅ) ಉಪದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
  ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಸೌದಿಯಲ್ಲಂತೂ ಈ ಉಪದೇಶದ ಪಾಲನೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಸೌದಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಮೇಲೂ ಸೌದಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಬುರ್ಖಾ ಹೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.. ಬಹುಷಃ ಅವರು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತಿತ್ತೋ.. bhgteರವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ (ಇದೇ ಬ್ಲಾಗಿನ ಮಹಾಮಂಥನ -4ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ) ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಅಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬುರ್ಖಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಎನಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದೆ.

  ಗಂಡು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಕ, ಹಾಗಾಗಿ ಬುರ್ಖಾ ಎಂದಿರಿ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೂ ಅದು ಗಂಡಿನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ...

  ಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಗಂಡನ್ನು ವ್ಯಭಿಚರಿಸಲಾರಳೇ?? ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗಂಡಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ?? ಅದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೇ ಎನ್ನುವಿರಾ, ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು, ತರಕಾರಿ ತರಲು ಹೋದರು ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಹೊರಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನಿಟ್ಟು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂಬ ವಾದವೇ??
  bhgteರವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾದೊಳಗೇ, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಸರಿ ಎಂದೇ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪುವೆ.

  ReplyDelete
 17. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು. ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಎನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಡ್‌ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗದು (ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಡ್‌ ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ: ಆರಾಧ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ಎಂಬಂತೆ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ವಿವರಿಸಿರುವೆ. ಎಲ್ಲಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕ್ಶೀಣಿಸದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. its like a "pre designed code with support for handling all possible conditions". ನೀವು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವೀಕ್ಶಣೆ ನೋಡಿ ಅದಕಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬುದ್ದಿವಂತನೆಂದೋ(ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಅವನವನೇ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವನು. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾದ್ಯ.) ಬುದ್ದಿ ಹೀನರೆಂದೋ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತ್ರ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಲು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಶುಚಿತ್ವ ಗೊತ್ತು? ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಕಲ್ಪನೆಗೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಶಣೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯೊಚಿಸಿರಬಹುದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ!!! ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ, ಮೂತ್ರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಲೋ, ಮತ್ಯವುದೋ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಬಾಕಿ ಅಂಶ ಹೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಲಬೇಕು.ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬರುತ್ತದೋ ಅದಕೆಲ್ಲಾ ಅನುಸಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲಾ ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಹೋದರಾ! ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಜೀವನದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಂಡಾರವೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಡೆಗೆ ಒಂದು ನೋಟ, ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೀರ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಅದೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಾರಕ್ಕನುಸಾರ(ಎಲ್ಲವೂ ವಿವಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕವು, ಅದೂ ಭೂಲೂಕ ಕಂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ). ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಯವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಾಗ!!! ನಿಯಮಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೋ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆರೆಡರ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ಜನಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು. ಉದಾ 20% ಸಾತ್ವಿಕರು, 20% ಕಳ್ಳರು ಬಾಕಿ 60% ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸರಿದಾಡುವವರೂ ಇರುವಾಗ, ಕಳ್ಳರೆಂದೂ ಅವರ ಬುದ್ದಿ ಬಿಡಲಾರರು (ಕೆಲವರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ). ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾತ್ವಿಕರೂ. ಆದರೆ ನಡುವಿನವರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗನುಸಾರ ನಡೆಯುವರು. ಇವರನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಿಯಮಗಳು, ಉಪದೇಶಗಳೂ ... ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು. ಆದರಿಂದ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ, ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್‌ ಕೋಡ್‌ ಅಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹಸುಳೆ.

  ReplyDelete
 18. ನಾವು ನಂಬುವೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಆರಾಧ್ಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಪಿಸಲು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವುದು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮುಳ್ಳ ಎತ್ತಿ ದಾರಿ ಶುದ್ದ ಗೊಳಿಸುವುದು... ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ನಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ ಶುಬ್ರವಾದ ಜೀವನವೇ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜು, ಉಪವಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರಾದನೆಗಳೂ ಕೂಡಿವೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೆನೋ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ? ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಟ್ಟುಗಳ ಕೆದಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹಿಡಿತವೇ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಪರಿದಿ ಅಷ್ಟೆ ಅದರಾಚೆಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿರುವ, ಗೊತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೇಳಿಕೆ "ಮನುಷ್ಯನು ಆರಾದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಲೋಕವೇ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಸಂವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಣು ಮಾತ್ರ ಒಳಿತಿಗೂ, ಅಣುಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಗೂ ತಕ್ಕುದಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ದಿನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಸಾಶ್ವತ ಜೀವನವಿದೆ" ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸಿನ ತುತ್ತ ತುದಿಯವುಗಳು ಅದ್ರಾಚೆಗೆ ಹೊಗಲೆತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ನಂಬದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದೋ, ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆಂದೋ ಅಲ್ಲವೇ. ಈ ವಾದಗಳು ನಿಮಗೇಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಒಪ್ಪಲಸಾದ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವನೆಂಬುದ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.(ಧರ್ಮಾಂದತೆ ಅನ್ನಬಹುದೇನೋ! ನಿಜ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ಅಂಧತೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬುದ್ದಿ/ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಇರುವವರು ಹೇಳಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಂಡಾರವೆಂದು ನನಗರ್ಥವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಒಪ್ಪುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮೂರ್ಖತನ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ)
  ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈವ ವಿಡಂಬನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ!!! ಹುಲ್ಲು ತಿನಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೆ, ಕಲ್ಲು ತಿನಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೆ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿಯೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಿತೇ ಎನ್ನುವ ಅಚಂಚಲ ವಿಶ್ವಾಸದ, ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಹುಲು ಮಾನವನ ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತೃಣಮಾತ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಂತದೇ ಒಡೆಯನಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ! ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಕಂಡಿತಾ ಅವನಿಗರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬರಬೇಕೇನು? ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲಾ ಒಳಗೊಳಿಸಿ ಆದರ್ಶ ಮಾನವನೊಬ್ಬನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರಾಯಿತಲ್ಲವೇ! ಅದುವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆದರೆ ನೀವದನ್ನು ದೈವಾವತಾರ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿ ನಿಜ ದೈವವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತವರಂತಾಗುತ್ತೀರ. ಎಂದೂ ಆರಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ. ಮತ್ತೇಗೆ ಬಂತು ನಾಗ, ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಲೀಲೆ!! ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ!!! ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡದಿರಲಿ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಸಿತು ಅಷ್ಟೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ.. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೆಂದೂ ಸೌದಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಯೆಂದು ಮುದ್ರೆ ಇಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡಲಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಕೊಂಕುಗಳನ್ನಿಡಿದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಮಸಿಬಳಿಯುವುದ ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ ಬಹುದು ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ನಿಯಮ ಎಂದು ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಜನಗಳೆ ಯೊಚಿಸಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋವದೆ ನಿಷೇದ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿಕತೆ!(ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಾಳೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮೂಹ ನಿರ್ನಾಮ, ಎಲ್ಲವೂ ದೈವಿಕತೆ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲವೇ!). ಇದನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪೊಷಕಾಂಶದ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಆಡಳಿತದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವ(ಸೌದಿಯಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ) ಜನ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು! ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ಅವನಿಗೊಂದು ಎಂಬಂತೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ರಾವಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಶಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಡುವ ಜನರೆಷ್ಟಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಲೀಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ದವಾದವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹಿಂದುವ ಕೊಂದನಂತೆ, ಆದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಗಳು ದಾಟಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೆಂಬ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಬಂದರು ಅದೇ ಆ ಕಾಲಗಳ ಮರಳಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಕಾರದತ್ತ ನೋಟ ಆರಿಸುವ ಜನಗಳಿಗೇನ ಹೇಳಲಿ.

  ReplyDelete
 19. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಎನ್ನುವ ನೀವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಮಾನವನ ಪೂರ್ಣತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಪೋಣಿಸಿವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರಿಯನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನಸಿನಾಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಎಂದಾದರೂ ಗುಲಾಬಿಯು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಹಾತೊರೆಯುವನು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಗುಲಾಬಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವೋ, ಎಷ್ಟು ಅಕರ್ಶಣೀಯವೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಅವನ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಗುಲಾಬಿಯ ನಾವು ರಕ್ಶಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು(ಗುಲಾಬಿಗೇಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ನನಗಂತೂ ವಿಚಿತ್ರ). ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು(ಕೆಲವರು ಅವಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವಳೂ ಸಮರ್ತಳು ಎನ್ನಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅವರೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಲಬೇಕು!!).ಗಂಡಿನ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ(ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಶಣೆಯಿಂದಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ತಪ್ಪು) ರಕ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ(ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಸೆ), ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಿಸಿದರೂ(ಹೆಣ್ಣಿನ ತಪ್ಪು, ಇದೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ತಪ್ಪು) ನೋಡಬೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಕೀತು ಪುರುಶರ ಮೇಲಿದೆ(ಇದೆಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಎಂದನಿಸುವುದೊ ನಿಮಗೆ!!!), ನೀವು ಒಲ್ಲದ ಮನಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪುವಿರಾ!!! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಲವಂತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು, ಸಹಮತದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!!! ಬಲವಂತ ಮಾಡುವವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೀಚ ವಿಬಾಗ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೊ ಸಹಮತದಂತೆ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರ ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಯೊಚಿಸಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಇಂದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಳೆ :) ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮದ್ಯಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನೀವು ಹೇಳುವ ಸಾತ್ವಿಕರಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ವಿಕರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈಚೆಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟವರ ಲೋಕ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ನಾನಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಈಗೀಗ ಹೆಚುತ್ತಿರುವ ಸಾದಾರಣ ಎನಿಸಿರುವ ಬಂದಗಳು, ಅದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯೀಕರಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಕ ವಾದಗಳು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೇನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು, ಅದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಯೂಚಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವವೇ? ಯೊಚಿಸಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದವನಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂದ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾನುನು ನಿಯಮಗಳ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, "ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ(ಅಂತಿಮ ಕಾಲ) ಬರಲಿದೆ ಅಂದು ಮನುಶ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗುವರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವರು ಸತ್ಯ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಒಳಿತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು" ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸೆಗಳು, ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗಳು ಕಂಡಿತಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲಾ ಬರಲಿದೆಯೋ.. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಯಾವತ್ತೂ "prevention is better than cure" ಎಂಬ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಶಿತವಾಗುವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುವದಿಸಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದ ಕಟು ಸತ್ಯ, ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಾ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಗರ್ವ.

  ReplyDelete
 20. ಪ್ರಿಯ ಆಲೀಫ್, ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸಾಲು, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ, ಪ್ರತಿ ಮಾತೂ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದವು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನಸೋತಿದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಶುಭ್ರತೆಯ ನಿಯಮಗಳೂ, ಅದರ exception clause ಗಳೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹುದೇ. ನಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್, ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಇಲ್ಲ.. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ..

  ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ನಾನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು, ಬದಲಿಸಲಾರದ, ಬದಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಬಾರದ, ಸತ್ಯವೇ ಇದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಬದಲು ಆದಾಮ್-ಹವ್ವಾ (ಆಡಂ-ಈವ್) ಕಥೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, (ಮನು-ಶತರೂಪಾ ಕಥೆ.) ಆದರೆ ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ದಾಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಥೆಯಾಯಿತು.. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು.. ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನ ಮೀರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ.

  ದೈವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋಪಿಸುವ ವಿಗ್ರಹ, ರೂಪಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ವಾಹನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಆ ಭಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ.. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ದೈವಕ್ಕೆ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನ ಆರೋಪಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ನಾನಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೈವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಂದು ನಂಬುವ ಆಸೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಷ್ಟೆ.. ಅವರ ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.. ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾದ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವ “ಯಹೋವಾ” ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಕೂಡದು, ಅವರೆಲ್ಲ, ಪಾಷಾಣ (ಕಲ್ಲು) ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪಶುವಾಹಕರು, ಸ್ವಂತ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದವರು… ಮುಂತಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅವನ ದೋಷಾರೋಪಣೆ.. “Thy God is Jealous God” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಯಹೋವನಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೂಜಿಸುವವರ ಅಂತರಂಗ, ಭಕ್ತರ ಅಂತರಂಗ ಅರಿಯದ ಅವನೆಂಥಾ ದೇವನೋ ಆ ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ..
  ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆಳೆಯ ಕಲೀಂನಿಗೆ (ಆತ MBA ಸ್ನಾತಕ) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಿಷೇದಿಸಿದೆ (ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮವಿದು), ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ನಿಷೇದಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಮಾಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇರಿದ.. “ಏಕಪ್ಪಾ!! ಇಲ್ಲೇನು ಚಿಂತೆ??” ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ care taker ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನದೇ.” ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವನ ಮೇಲಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ತೋರಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು “ಮೂಸಾ” ಅಥವಾ “ಇಬ್ರಾಹಿಂ” ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಉದರ ಶೂಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಅಲಾಹನ ಗಿಡದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ, [ಆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಬೇಡಿದರಂತೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯಾವುದೋ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ ತಿನ್ನು ಎಂದನಂತೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೋಗಿ ತಿಂದರು, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಾವೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕಿತ್ತು ತಿಂದರು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವ ಸಂದೇಶವಾಯಿತು. “ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವನ್ನು ಹೋಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಹೋಯಿತಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಸಕಲಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು care taker, ನೀನು ಗಿಡವನ್ನ ನಂಬುವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಶರಣಿಗೆ ಬರುವವನೋ ಎಂದು” ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ನಂತರ ಉದರಶೂಲೆ ಹೋಯಿತು.] ಅಲ್ಲಾಹನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ care taker ಎಂಬ ನಾವೇ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸದಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ… ವಿಮೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠವಾದ “Principle of Good Faith” ಅವನೂ ಓದಿದ್ದವನೇ. ವಿಮೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅರಿತವನು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಾದೀತೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟೂ ದಿನ ತೊಳಲಾಡಿ ಹೋದ. ಆತನ ನಂಬುಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ, ನಾನದನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ವಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಜನರ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಾರದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ.

  ReplyDelete
 21. # ನಾವು ನಂಬುವೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಆರಾಧ್ಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಪಿಸಲು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವುದು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮುಳ್ಳ ಎತ್ತಿ ದಾರಿ ಶುದ್ದ ಗೊಳಿಸುವುದು... ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ನಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ ಶುಬ್ರವಾದ ಜೀವನವೇ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜು, ಉಪವಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರಾದನೆಗಳೂ ಕೂಡಿವೆ ಅಷ್ಟೆ.
  ಇವುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಮನ ಸೋತೆ... ಇಸ್ಲಾಂ ಒಳ್ಳೆಯ ethics ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.. ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಪರಿಧಿಯ ಹೊರಗಿರುವ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಹೇರಿಕೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಹೇರಿಕೆ ಎನಿಸದಿರುವಾಗ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಧನ್ಯರೇ ಹೊರತು ಭಾಧಿತರಲ್ಲ..

  # ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೇಳಿಕೆ "ಮನುಷ್ಯನು ಆರಾದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಲೋಕವೇ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಸಂವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಣು ಮಾತ್ರ ಒಳಿತಿಗೂ, ಅಣುಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಗೂ ತಕ್ಕುದಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ದಿನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಸಾಶ್ವತ ಜೀವನವಿದೆ"
  ಆರಾಧನೆ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ "ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು" ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಲೋಕವೇ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಸಂವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಾನವ ಬುದ್ದಿವಂತ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಹೊರತಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು, ಮಾನವನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ, ಮಾನವನ ವಿನಾಶದ ನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಆ ದೈವವೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಾನವನಷ್ಟೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮಗಾಗೇ ಸಂವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. (ಈ ಅರಣ್ಯನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನದೂ ಪಾಲಿದೆ. ನಾನೂ ಅದರ ಭೋಗಿಯೇ ತನ್ಮೂಲಕ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿ). ಸಾವಿನಾಚೆಗೆ

  ಇನ್ನು ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಮಾನದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.. ನೀವದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ, (ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನುಳಿದು) ನಾವೂ ಅದನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಮರ್ತ್ಯವೆಂಬ 3 ಲೋಕಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳೆರಡೇ ಲೋಕ. ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ
  ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ದಾಂತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ದಿನದ ಸಿದ್ದಾಂತ ಎರಡೂ ಇರುವುದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಧ್ಯಮರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ.. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಎರಡರ ಆಮಿಷವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳನಿಗೆ ನರಕದ ಭಯ, ದುರ್ಬರ ಬದುಕು ಎರಡೂ ಕಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಧ್ಯಮರು ಯೋಚಿಸಲಾರರು, ಅವರಿಗೊಂದು ಗೈಡ್ ಬೇಕು.. ಆ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ – ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯ ಸಿದ್ದಾಂತ ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕ-ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಿದ್ದಾಂತ ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಚಿಂತಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ನ ಸಾವಿನಾಚೆಗಿನ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.. (ನಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನ ನಂಬಿದರೂ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ನನಗೆ ಬೇಸರವೂ ಇಲ್ಲ.)

  ReplyDelete
 22. ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೆಲವರಾದರೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಇನ್ನಾದರೂ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆ ನನ್ನದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಧರ್ಮ ಧೂಷಕರು ಕೂಡಾ. ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಆಪಾದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವೇದನೆ ಅನುಬವಿಸಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಬಾರತೀಯನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮರೆತು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದುಷ್ಟರ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುವ, ಈ ಭಾರತವ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಜಗತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಕನಸು ಈ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ.
  ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಅದೇಕೋ ನಾನರಿಯೆ, ತಿಳಿದವನೆಂಬ ಮನಸ್ತಿತಿಯೋ, ಬೇಡವೆಂಬ ನಿರಾಕರಣೆಯೋ, ಎಲ್ಲೋ ಜಾರುವೆನೆಂಬ ಭಯವೋ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದವನ ವಾದದಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ವಾದವಿದು, ಅಂದು ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿರರ್ತಕ ಅನಿಸಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದ, ಸಮರ್ತಿಸಲಾಗದ ಜೀವ ರಹಸ್ಯ, ಮಾನವ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಅದು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತುತಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯೂ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಗುತ್ತಾ, ನಾಳಿನದು ನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಅದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಾಸ ವಾದವಂತೂ ಅಸಹಾಯಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದ ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟೆ. 1400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದರು ಭೂಮಿ, ಗೋಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಅದು ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ವಾದಗಳು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾದ್ಯವಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಮಾನವನ ಯೊಚನಾಶಕ್ತಿಗೆ(ಪ್ರಾವರ್ತಿಕ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಳಗೆ) 7ದಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕೆ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅರಿಯುವ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನಾಗಾಲೊಟ ಕಂಡು ಎನೂ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲವೇ? ತೃಣ ಮಾತ್ರದ ಮಾನವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾದ್ಯ, ಆಗ ಇದೆಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ! ನೀವೇನೋ ಯುಕ್ತಿವಾದ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರೆ ಸರಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗು ಉತ್ತರ ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಾಗುವ ಯೊಚನೆಯಂತೆ :D ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ನಾನಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದುವರೆ ಪುಟ ಬಿಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರಿಂದ ಇದೇ ಇದರ ಉತ್ತರ ಎಂಬಂತೆ(ಗಣಿತದ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲೆತ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅನುಬವ ಇರಬಹುದು). ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಆದರೆ ಎಂದೂ ಇದು ತಪ್ಪೆನ್ನಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಇದು ಅದರ ಕರ್ತ್ರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಉತ್ತರ.
  ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಸರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ತರ್ಕ ಇರಲಾರದು, ಆದರಿಂದ ನಿಮಗರ್ಥವಾದರೂ ಅರಾದ್ಯನನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಠ ಇತರರನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದೇ ವಿನಃ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೋ ಅವರಿಗೋ ಇಲ್ಲ. ನೈಜತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಗುವಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತತೆ ಬೇಕೇ? ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಆ ಆರೋಪಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದೈವ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೈವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪಗಳೋ, ದೇವರೋ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಂಬಿದವರು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಜ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹೇಗೆ ನೆನೆಯುವನೆಂದು! ಇರುವನೊಬ್ಬನೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಇತರ ದೈವದ ಮಾತು!

  ReplyDelete
 23. ಕೇರ್‌ ಟೇಕರ್ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಸಮೂಹದ ಸಂಘಜೀವನ, ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾತಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವವರು ಬಡವರು, ಅವರರೆಂದೂ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೆ ತೊಳಲಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಧನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಲಿಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವರು. ಇಂತದೊಂದು ನೀಚ ಪ್ರವೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲೇ ಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ನಿಯಮದ ಸಾರ. ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ನೈಜತೆಯ ಯೊಚಿಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡಿತಾ ಸಾದ್ಯ (ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲಾರದು,ಬಡವರ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊ ನಿಯಮಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮರೆಯದಿರಿ). ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಮಾನವ ತನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನಾಳೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕರಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶೇಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇರಕೂಡದು ಎಂಬುದೇ ವಿಮೆಯ ವಿಚಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು(ಅದು ಇಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ) ಬದುಕುವಾಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ!!! ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಮಾನವನನ್ನು ನಿಜ ಮಾನವನಾಗಿಸಲು ಬಂದ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾದ್ಯ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವಾಗಲೀ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲೀ ಅವನ ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟ ಮೂರ್ಖ ಮಾನವರೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಯೊಚಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರೇ! ಯಾಕಿದು ನಿಮಗರ್ಥವಾಗುತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಭಯವೋ?
  "ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ವಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಜನರ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಾರದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತದ್ದಲ್ಲ" ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿತು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿ! ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದೇ!!! ಯಾಕೆ ವಿಮೆ? ಯಾರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು? ಯೊಚಿಸಿ.. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೊಕದಲ್ಲೇಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪೀಡನೆ ಎಂದು! ಅದು, ನಾ ಸರಿಯಾದರೇನು ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದೀತೆ? ಎಂಬ ವಾದದಂತೆ.
  "ಲೋಕವೇ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ಸಂವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆನಿಸಿದೆಯೋ! ಏನೇ ಆದರೂ ತಪ್ಪಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಹೊರತು ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳೂ ಇವೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವೆ, ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ನಡುವವನಿಗಿರುವ ಒಳಿತನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, ಆ ಮರದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಅಣುಮಾತ್ರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಈ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ದಾನದ ಪ್ರತಿಫಲ. ಯೊಚಿಸಿ ಲೊಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಘಟನೆಯೊ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳೋ ಹೆಳಿರಲಾರರು! ರೈತ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಕಡಲನ್ನೇ ಗೋಷಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನೂ ಕೂಡ.. ಈಗಲಾದರೂ ಯೊಚಿಸಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚಿ ಹೇಳುವ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಯೊಚಿಸಿ.
  ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಭಾವಿಸಿರುವಿರೋ ನಾ ಕಾಣೆ. ಮದ್ಯಮರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಹೇರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ ಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕರಿಸಲು ಆದರ್ಶರು ಬೇಕು, ನಿಯಮಗಳ ಎದೆಗೇರಿಸಿ ಒಳಿತನ್ನು ಸಾರುವ ಸಜ್ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು. ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಸರಿಯಾದರೆ!!! ಮದ್ಯಮರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವೂ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವೂ ಆಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಇರುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.ಅದೆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ.. ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನೊಡುವಾಸೆ, ಈ ಲೋಕದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ಆಸೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತ್ರುಪ್ತರಾಗಿರುವ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಕಾಣುವ ಆಸೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುವುದೋ ಎಂದು, ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಉತ್ತುಂಗ ಅವನರಿಯ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಲಾರ.. ಆಸ್ತಿಕರಿಗಿದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

  ReplyDelete
 24. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾಯಿತು ಕ್ಷಮಿಯಿರಲಿ ಸೋದರ,
  #ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಅದು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತುತಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯೂ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಗುತ್ತಾ, ನಾಳಿನದು ನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದೂ ಅದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
  ನಿಜ, ಹಾಗಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಇಂದು ಕಂಡು ಕೊಂಡದ್ದು ನಾಳೆ ತಪ್ಪು, ನಾಳಿನದು ನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದುಂಟು.. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲೀನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ.. ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟು ಎಂಬ ಸತ್ಯ, ನಂತರ ಅದು ಗೋಳ ಎಂಬ ಸತ್ಯ, ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ನಡುವೆ ಗೋಳ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (Poler Regions) ಸಮತಟ್ಟು ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಬಂದು ತತ್ಕಾಲೀನ ಸತ್ಯಗಳು. ಭೂಮಿ ಶೀತಲ ಯುಗ (Ice Age) ದಾಟಿತು. ಶೀತಲ ಯುಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ತತ್ಕಾಲೀನ ಸತ್ಯವಷ್ಟೆ…

  ಅಂತೆಯೇ 2+2=4 ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ.. ಅದು ದಿನ, ಕಾಲ, ಸ್ಥಳಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗದು. ದಿನಕ್ಕೆ 24ಗಂಟೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಷ್ಟೆ… ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವರೆಗೂ ಇರುವ ಸತ್ಯ.. ಅಂದರೆ ದಿನ-ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವೆಂದು ಹೆಸರು… (ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣಕ್ಕೆ = 1 ವರ್ಷ.) ಅಂದರೆ ದಿನ-ರಾತ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯರ ಸೃಷ್ಠಿಯಾದ ನಂತರದ ಕಾಲಮಾನದ ಒಂದು ಗಣನೆ ಅಷ್ಟೆ… ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ದಿನಮಾನಗಳ ಲೆಕ್ಕ. ದೈವ ಸೃಷ್ಠಿ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಸೂರ್ಯನ ಸೃಷ್ಠಿಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಗಣನೆ ಹೇಗೆ. ಮಾನವ ಅರಿಯದ ಅರಿಯಲಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಿವೆ ನಿಜ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ತತ್ಕಾಲೀನ ಸತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸರಳ, ಭೂಮಿಯ ಗೋಳತ್ವದ ಅರಿವಿನಂತಹ ತತ್ಕಾಲೀನ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ದಿನಗಣನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತರ್ಕ 2+2=4 ಎಂಬಷ್ಟೇ ಸರಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ.. ಭೂಗೋಳವೆಂದು ಹಲವಾರು ಮತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುರಾತನ ವೇದಗಳು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲೇಟೋಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲೇ ದೊರಕುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 1400ವಲ್ಲ 2000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅದು.
  ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸೃಷ್ಠಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತನೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರಲ್ಲಲ್ಲ… ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿತು ಎಂದರೂ ನನಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ.… ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದಾಗ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಸಂಬದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಏಕೋ ನನ್ನ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಒಪ್ಪದಿರಲು ನನಗೇನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ.

  ReplyDelete
 25. ಇನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ… ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಇಸ್ಲಾಂನ ನಿಯಮವದು. ಅದನ್ನ ಇಡಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ… ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸೂರೆ ಹೊಡೆಯಿತು…
  ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ; ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ದೈವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮೆ (Insurance) ಮಾಡಿಸುವುದು ದೈವದ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು “ಎಲೆ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ” ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೋ ಮನದಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೂ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನಾನೂ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ..
  ವಿಮೆ (Insurance) ಮಾಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಮರಣವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಪಾಲಾಗದಿರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು… ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು(ಅದು ಇಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ) ಬದುಕುವಾಗ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ!!!” ಆದರೆ ಸೋದರ, ಆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಲ್ಲವೇ… ಯೋಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಒಂದಾಗಬಾರದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ವರ್ಜ್ಯವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ… ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಮೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬದಲಿಯಲ್ಲ… ಭಗವಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ, ವಿಮೆಯ ಹಣ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದರೆ ವಿಮೆ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಬಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲವೇ… ಏಕೋ ವಿಮೆಯನ್ನ ದೈವವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ…

  #ಒಂದು ಗಿಡ ನಡುವವನಿಗಿರುವ ಒಳಿತನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, ಆ ಮರದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಅಣುಮಾತ್ರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಈ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ದಾನದ ಪ್ರತಿಫಲ.
  ಎಂತಹಾ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಧಾರೆ… ನಾನಂತೂ ಮಾರು ಹೋದೆ… ನಿಜ, ಯಾವ ಪರಿಸರವಾದಿಯೂ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಾರ. (ಪರಿಸರವಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಲ್ಲದ್ದಿರಿಂದ ದಾನದ ಪ್ರತಿಫಲ, ಪುಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅತೀತ ಎಂಬ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದರೂ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆ) ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಬರೆದಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನ್ನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ… ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನಗಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ಗೆ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಎದೆಗೆರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವು ನಿಮ್ಮವೇ ಮಾತುಗಳು…

  ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರವನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದೆನೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ… ಪ್ರತಿ ಪದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನವಾಗಲೀ, ಬುದ್ದಿಯಾಗಲೀ ನನಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ… ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಯುಕ್ತವಾದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು.

  ReplyDelete
 26. ನನಗೇನೋ ಸಂತಸ, ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಶೇ 50 ರಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಳಿತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಒಳಿತನ್ನು ಅರಿಯುವವರಾಗುವಿರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ, ಹಾರೈಕೆ.
  ನೀವೆಷ್ಟು ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಯೊಚಿಸುವಿರ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ "ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ದಿನಮಾನಗಳ ಲೆಕ್ಕ. ದೈವ ಸೃಷ್ಠಿ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಸೂರ್ಯನ ಸೃಷ್ಠಿಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಗಣನೆ ಹೇಗೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿತು. ಮಾನವನಿಗದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಅದು ಬಾದಕವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ. ಸ್ರುಷ್ಟಿಸುವಾತನಿಗೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಆದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಗಿಲ್ಲ ಸಹೂದರ. ನನಗೆ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ ಆರು ದಿಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೆರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೂಚುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಗಮನವಿರಲಿ ಸಹೂದರಾ. ಇಡೀವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾನವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ಪ್ರಯೂಜನ!!! ಅನೇಕಾನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನುಶ್ಯನಿಗದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ (ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಕೆಲವರು ). ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಯೊಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಳಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಬಂದ ಧರ್ಮವೇ ಇಸ್ಲಾಮ್. 2+2=4 ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಎಂಬಂತವು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1+1=3 ಎಂದರೂ (ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ, ಎಂದೂ ಸತ್ಯಮಾತ್ರವಿರುವುದು) ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವವನೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ. IC ಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದವನು ಯೂಚಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ/ಕೆಲವರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನೂ ನಂಬುವನು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿಸುವವನ ಅರಿವು, ಅದರ ಉಗಮ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಕರಣ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ,ಉಗಮವೋ, ಉಪಕರಣವೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೃಣ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದವು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಆರಾಧ್ಯನ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
  ಬಡ್ಡಿಯ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಿರುವ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸಿ, ವಿಮಾ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಗುತ್ತದೆಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬಡ್ಡಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲರವವೇ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತತೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನವರು ಸುಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು! ಅದು ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು "ಬೆಂಕಿ‌ ಹಿಡಿದ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದಂತಿರಬಾರದು" ನೀವು ಇರುವಾಗ ಕೂಡಿಡುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗಿಲ್ಲದಾದಾಗ ಇರುವವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ಇದು ಮಾನವತಾ ವಾದ ಅದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮ. ವಿಮೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಂದೂ ಬಡವರತ್ತ ಚಲಿಸಲಾರದು, ಅದು ಹಣದ ಔನತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕಡೆ ಹರಿಯಬೇಕು.ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕನಸ ಕಾಣುವೆ! ಯೊಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿಡುವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯುವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ (ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ನಿಯಮದಿಂದಲೋ) ವಾಸಿಸುವಾಗ ಆ ಊರೆಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಲ್ಲವೇ! ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನವರೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕೈಯ ನೋವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವುದು ಸತ್ಯ. ಅದೊಂದು ನಿಜ ಮಾನವ ಲೋಕ ಅಲ್ಲವೇ!
  ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡುವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗತ್ತಿರ ಇರುವವರ ತಪ್ಪ ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಆಗುತಿಲ್ಲ. ಯಮುನೆಗೆ ದಕ್ಕದ ಬಾಗ್ಯ ದಕ್ಕಿದ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಾರ್ತೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯದು! ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಆರು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿ ಸಹೋದರ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ಬಕ್ಶಕರೆಂಬ ಬೇದವಿಲ್ಲ! ನಿಜ ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಮನಸ್ಸು(ಬ್ರಾಡ್‌ ಮೈಂಡ್) ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಬೇಡ ಎನ್ನಬಹುದೆನೋ! ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಬುದ್ದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಮಾನವ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗುವನು, ಆದರೂ ಬುದ್ದಿವಂತನೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಗಿರುತ್ತದೆ! ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡುವರು!!!

  ReplyDelete
 27. ಪ್ರಿಯ ಆಲಿಫ್, ನನಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. "ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿತು ಎಂದರೂ ನನಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ.… ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದಾಗ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಸಂಬದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ." ಎಂದು.
  ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಾದರೆ ಸರಿಯೇ.. ಆಗ ಒಂದು ಧರ್ಮದ(faith) ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸುವೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಠಿಮೂಲವನ್ನ ಹುಡುಕ ಹೊರಟ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹುಡುಕಾಡಿದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬಸ್ತಾನದ ಜನರು (ಬೈಬಲ್‌ನ ಹಳೆ ಒಂಡಬಂಡಿಕೆ ಇಂದ ಕುರಾನ್‌ವರೆಗೆ ದೈವವಾಣಿಯೆಂದು) ಕಂಡುಕೊಂಡ, ನಂಬಿದ ಸತ್ಯವದು. (ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೋ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೋ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ, ದೈವವಾಣಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ನಂಬಿದವರಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯನ್ನ ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಮಾನವ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವುಬಾರಿ ಅಸತ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಡೆದು ನುಸುಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ)

  #ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1+1=3 ಎಂದರೂ (ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ, ಎಂದೂ ಸತ್ಯಮಾತ್ರವಿರುವುದು) ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವವನೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ
  ಹೌದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಕಲೀಂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನೊಡನೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತುಣುಕೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವೆ..

  ಕಲೀಂ: ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಯಮವಿದೆ. ಕುಳಿತೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಮೂರು ಗುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸೀನಿದಾಗ “ಅಲ್ ಹಮ್ ದುಲಿಲ್ಲಾ “ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಯಮವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ನಿಯಮ. ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸರಿ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ತಿಳಿದು ನಂತರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ???

  ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ತಕರಾರಿಲ್ಲ.. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಮೂರು ಗುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು.. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.. ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟಗಟ ಕುಡಿದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತದಿರಲಿ ಎಂದಿರಬೇಕು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೋ?! ಹೋಗಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ… ನನ್ನದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ನೀರು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗವಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ.. ನಾನೂ ಹಾಗೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ… ಆದರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.) ಆದರೆ ಸೀನಿದಾಗ ಅಲ್ ಹಮ್ ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದೆಯಲ್ಲ ಏಕೆ? ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು?

  ಕಲೀಂ: ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದಂತೆ.
  ನಾನು: ಸೀನಿದಾಗ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವಂತಹುದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ..??
  ಕಲೀಂ: ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು. ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ…
  ನಾನು: ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದೇ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು??? ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೇನೋ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮೂರ್ಖತೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
  ಕಲೀಂ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಪಾಲಿಸುವುದು ನಂಬಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೇ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವೆಳೆದೆ. ಸೀನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖಕರವಾದ ಅನುಭೂತಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಊಹೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೀನಿದಾಗ ಹೃದಯ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ಸರ್ಜನ್ ಒಂದು ತೆರೆದೆ ಹೃದಯದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (0pen heart surgery) ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತದವಾದ ಸೀನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗೆ ಬಂತು. ರೋಗಿಯ ಹೃದಯ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಹಾಗೆ ನಿಂತ ಹೃದಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೈವಕ್ಕಲ್ಲದೇ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ. ನಾವು ಸೀನಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸತ್ತು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನವನ್ನ ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೈವಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ಆ ಅಲ್-ಹಮ್-ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನ ತರ್ಕ… ಅದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಲ್ಲ.

  ನನಗೂ ಅವನ ಮಾತು ಚಂದ ಎನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನಾ ಬೆಳೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ sessions, (ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಜಗರನ ಕಥೆ, ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ವಿಫಲ ಯತ್ನದ ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮಾತುಗಳು) ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಪಂಚತಂತ್ರ, ವಿಕ್ರಮ-ಬೇತಾಳ ಕಥೆಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆಸಲು ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ… “ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸರಿ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ತಿಳಿದು ನಂತರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ???” ಎಂಬುದು ಚಂದದ ಮಾತಾದರೂ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲ. ನೂರಕ್ಕೆ 60-70% ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಂದಾಗಲಿದೆ, ಕೆಲವನ್ನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಮಾನವನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ, ಒಪ್ಪಲು ಮನಸ್ಸು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಹಾರ್ಡ್‌ಕೋಡ್ ಬಂಧ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆನೋ ಹಾಗೇ ನಾನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿ.

  ReplyDelete
 28. ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮೆಯ ಹಣ ಹೋಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ.. ವಿಮೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತೆ , "#ಬೆಂಕಿ‌ ಹಿಡಿದ ಗಡ್ಡದಿಂದ ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದಂತಿರಬಾರದು”, ಎಂಬ ಮಾತು ಮನ ತಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ನೀವು ತೋರಿದ ಆ ಚಂದದ ಕನಸಿನ ಲೋಕ ನಿಜವಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ, ಆ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮತ.

  ಇನ್ನು ಯಮುನೆಯ ಕಥೆ. ನಾನು ಯಮಿ ಸೋತಳು, ಆದರೆ ಇವಳು ಗೆದ್ದಳು ಎಂದು ಬರೆದದ್ದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತಷ್ಟೇ, ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ಸಗೋತ್ರ ವಿವಾಹವನ್ನೇ ಖಂಡತುಂಡ ವಿರೋಧಿಸುವ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣದ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಮ ಯಮಿಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದವೇ ಇದೆ. (ಯಮ-ಯಮಿಯರ ವಾಗ್ವಾದದ ಪೂರ್ಣಪಾಠವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…) ಅದೊಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆ. ನಾನಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಋತದ ದಾರಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಕಥೆಗಳು. ಅ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಮಿ ಹಲವು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾಳೆ.. ಅವಳೇನೂ ಯಮನನ್ನ ಕಾಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲ… ತನ್ನ ಗಂಡ ಜಗತ್ತಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ… ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಗೈದಳು… ತಪಕ್ಕೊಲಿದ ಜಗದೊಡೆಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಧರ್ಮಪುರುಷ ಋತವೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತಿರುವ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಯಮ. ಆಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೆಂತು. ಬೇರೆ ವರ ಕೇಳು, ಯಮಿ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಧರ್ಮಪುರುಷನೇ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ಅತಿ ಧರ್ಮಪುರುಷನೂ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಣ್ಣ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನೋಡು… ಆ ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಯಮಿ (ಅಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶವೂ ಕಾಮವಿರಲಿಲ್ಲ.) ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕಗಳ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಧರ್ಮ-ದೇವತೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಯಮ ಒಪ್ಪುವನೇ, ತನ್ನ ಹಲವಾರು ವಾದಗಳನ್ನ ಯಮಿ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಮನೂ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.. (ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ) ಕೊನೆಗೂ ಯಮ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.. ಯಮಿಯ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಕೊರಗಿದಳು ಕರಗಿದಳು, ನೀರಾಗಿ ಹರಿದಳು.. ಯಮುನೆಯಾಗಿ ಹರಿದಳು…
  ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸದ್ದು… ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ. ಅವಳ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಆಣ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದ.. ಅಲ್ಲಿನ ಅಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಊರ್ಜಿತವೂ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು. (ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡ (ಅಣ್ಣ)ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಳು/ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸತ್ತ, ನಂತರ ಒಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್‌ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದಳು, ಅವನ ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ಆಂಟೋನಿಯೋನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದಳು). ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆನೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ… ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ವರ್ಜ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ… ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಜ್ಯ…
  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಮ-ಯಮಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬೇಕು… ದೈವಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಾನವೀಯತೆ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ…

  ReplyDelete
 29. ಸೊಗಸಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು...

  ReplyDelete
 30. ಧನ್ಯವಾದಗಳು hilll, ಅನಘ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ. ಸರಿಯೆನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

  ReplyDelete
 31. Nanage ondu doubt ide... Lingayataru Hindugale? Athava avara swamigalu helidante BASAVA Dharama Bereye ondu dharmave. Adannu poshisuva Lingayata nayakarugalu entavaru?

  ReplyDelete
 32. Naanu Hindu... Aadre ondu visya antu naavu tilkobeku, Jagattinalli Muslimaru namaginta tumbaa Jasti iddare...Ellara devaroo onde, Naanu Neevu namma devare shreshta ennuvudu tappaguttade.

  ReplyDelete
 33. ಪ್ರಿಯ Anonymous, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ಲಿಂಗಾಯತರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವುದು ಮತವಲ್ಲ... ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಹಲವಾರು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವವರನ್ನೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರಗಳೆರಡೂ ಪರಂಪರೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ. ಆ ಸಾಕಾರ ಶಿಲ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಂಗವಾಗಿರಬಹುದು.
  ದೇವನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಾರ್ವಾಕ (ನಾಸ್ತಿಕ) ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದವನು ದೇವರಾಜನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಮನುಜರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ಸಾರಿತು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪರಂಪರೆಗಳಿದ್ದವು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲದ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ, ಪದ್ದತಿಗಳಂತೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯದಾಗಿದ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಆವೇ ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಇತ್ತು.. ಯಾವ ವೃತ್ತಿ-ವಿದ್ಯೆಯೂ ಲುಪ್ತವಾಗದಿರಲೆಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತು ಅದು ಸರಳವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಬಡಗಿಯ ಮಗ ಬಡಗಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಂಬಾರನ ಮಗ ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಪುರೋಹಿತನ ಮಗ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಯೋಧನ ಮಗ ಯುದ್ದಕಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿವಕವಾಗೇ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ, ಮುಂದೆ ಜಾತಿಪದ್ದತಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದಾಗ, ಮೇಲುಕೀಳು ವಿಷ ಬೀಜವೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಬುದ್ದಿವಂತರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೆ, ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಗುಂಪು ಬೇರಾಯಿತು. ಲಾಭ ಚಿಂತನೆಯ ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಬೇರಾದರೆ, ಯಾವ ಚಿಂತೆ-ಚಿಂತನೆಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಗುಂಪು ಬೇರಾಯಿತು... ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಸಂಭಂಧದಿಂದಾಗಿ ಆ ವರ್ಣಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೇ ಮೇಲು ಕೀಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಹೀಗೆ ಹೋಳಾದ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ನಡೆದ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಯಶಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಸವಕ್ರಾಂತಿ. (ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೇ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ, ಇದ್ದ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.)

  ಲಿಂಗಾಯತರು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಹಿಂದೂ,
  ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೇ ಅದ್ವೈತಿ (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು), ದ್ವೈತಿಗಳು (ಮಧ್ವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು), ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು (ರಾಮಾನುಜರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು), ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮತಗಳಿವೆ. ಬಸವ ಮತವೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
  ಗಾಣಪತ್ಯರು (ಗಣಪತಿಯೇ ಮೂಲ ದೈವವೆಂದು ನಂಬಿದವರು), ಶಾಕ್ತರು (ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯೇ ಮೂಲ ದೈವವೆನ್ನುವವರು), ಶೈವರು, ವೈಷ್ಣವರು, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಚಾರ್ವಾಕರು (ನಾಸ್ತಿಕರು) ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡವರೇ.. ಆ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ತತ್ವವೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬುಗೆಯನ್ನ ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೇರದಿರು ಎಂದು. ಅದೂ ಯಾರೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ.. ಯಾವ ಗ್ರಂಥದ ಹೇರಿಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಪರಂಪರೆ ಅಷ್ಟೆ.

  ಈಗಲೂ ಸಾಯಿಬಾಬನೇ ದೈವವೆಂದು ನಂಬಿದವರೋ, ಕಲ್ಕಿಯ ಭಕ್ತರೋ, ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಸಾರಿಗಳು, ಆದರೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು.

  ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗಾಬೇಕಿದೆ. ಯಹೂದಿಗಳಿರುವುದು ಬೆರಳಿಣಿಕೆಯಷ್ಟು, ಅಮೆರಿಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ೭೦೦ ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕೋಟಿಗೂ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಖೆಯೇ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೈನ, ಬೌದ್ದ ಸಿಖ್ ಮೊದಲಾದ ಪೌರಾತ್ಯ ಮತಗಳೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವೆನಿಸದರೂ ಎಲ್ಲದರ ಜೀವಾಳವೂ ಒಂದೇ.. ಅವು ವೇದಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದವು ಅಷ್ಟೇ.. ವೇದವನ್ನೇ ಏಕೆ, ದೈವವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಬೇರೆಯಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ.. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಂದಂತದೆ ಎಲ್ಲರ ದೇವರೂ ಒಂದೇ.. ನಾನು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೇರೇ ನಾಮ್ ಹಾಡಬಲ್ಲೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಹಾಗೆಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂದು ಬಡಿದಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು.
  ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಷ್ಟೇ ಹೊರಡುವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಶ್ವರನೋ ಅಲ್ಲಾಹನೋ, xyz ಏನಾದರೂ ಹೆಸರಿಡಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ.

  ReplyDelete
 34. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್...

  ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ..

  ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು... ಅಂದು ಮೊದಲಾದ ಓಘ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲವೆಂದಾಯ್ತು... ನಡೆಯಲಿ.. ನಡೆಯಲಿ... ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ ಮುಟ್ಟಲಿ..

  ಅಲೀಫ್,

  ನಮಸ್ಕಾರ...

  ನೀವಂದಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೇ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರಿ.. ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗಬಿಗಿ ನಿಲುವಿಗೆ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ... ಆದರೆ.. ಅಲೀಫ್.. ಮಾನವಾಲೋಚನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ... ಆಗ ಅವು ತುಂಬಾ "ಗೌಣ" ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ.. ಏಕೆಂದರೆ...

  Human Interpretationನಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದೇ... ಆದರೆ... ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ವಾದ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ acceptable ಅಲ್ಲ... Soul Levelನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಅರ್ಥ... bodylessness level ಅಥವಾ God Levelನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಅರ್ಥ... ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ Supreme Consciousness Levelನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಹೀನ ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ..
  ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆ Supreme Consciousnessನ "ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ" ಅಷ್ಟೇ... ಅಷ್ಟೇ..

  ನಾವು ಘೋರ ಕನಸೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳುವಂತೆ... ಜೀವಾತ್ಮ ಕೂಡಾ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಕ್ಷಣ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.. ಹಾಗೆಂದು ಅರಿತ ಮರುಕ್ಷಣ ನಾನು ನಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ನನ್ನೊಳು ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವದು...

  ಅಂದು.. ಈ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀವು, pkbys, bhgte, crusadeರವರು ಮಾಡಿದ ವಾದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು... ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ... ಅರಿವಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಊರುಗೋಲು ಅಷ್ಟೇ... ಆ ಸಂವಾದಗಳು... ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ.. ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣೇಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

  ಇರಲಿ...

  ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.. ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ...

  ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿಗೆ ದೊಂದಿ ಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ...

  ನನ್ನ...

  ಪ್ರಣಾಮಗಳು...

  Manju...

  ReplyDelete
 35. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜು :
  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಬಾಶಯಗಳು !
  ಅದೇ ಮಂಜು ನಾನು ಅಂದು ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಇಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಅದು ಪರಮ ಸಥ್ಯ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದ ನನಗೆ. 2+1=3 ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ! ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಸಥ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಯೋ ಅದರ ಅರಿವಾಗದೆಯೊ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ !!! ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೆಪಿಸುತಿದ್ದಾರೆ!!! ತಪ್ಪುಮಾಡಲಿಚಿಸದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಶೆಯ ಬೀತಿಯೆಕೆ ಎಂಬುದೇ ನನಗರಿವಾಗದ ಗುಟ್ಟು.
  ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಥ್ಯ ಶೂದನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೆಹಿತರಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ, ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂದೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದ / ಅಮಿಶದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ / ಉರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ನಂದಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಕ್ಷಸೀಯತೆ ನಮ್ಮೆದುರಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಬಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು!

  ReplyDelete