Monday, 16 February 2015

ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ (ಭಾವಾನುವಾದ)

ಹಿಂದಿ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ (tune) ಸಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊರೆತರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಮತ್ತೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ:  ಮನ್ ಪಸಂದ್ (1980)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಮಿತ್ ಖನ್ನಾ
ಸಂಗೀತ: ರಾಜೇಶ್ ರೋಷನ್
ಗಾಯನ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ದೇವ್ ಆನಂದ್, ಟೀನಾ ಮುನೀಮ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್


ಮೂಲಗೀತೆಯ ಇಳಿಕೊಂಡಿ (Download Link) 

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಿಂದಿ ಮೂಲ
ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ
ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ
ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ..  ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ.. 
ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ
ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ
ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ..  ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ.. 
ಇನಿದನಿ ಗಾಯನವೇ, ಆವಾಜ್ ಸುರಿಲಿ ಕಾ, 
ಸಮ್ಮೋಹಕ ಮಾಯೆಯದು. ಜಾದೂ ಹಿ ನಿರಾಲಾ ಹೈ
ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ.... ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ....
ಸಂಗೀತವ ಸವಿವವರೇ, ಸಂಗೀತ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರೇಮಿ,
ಸುಯೋಗವ ತಂದವರು. ವೋ ಕಿಸ್ಮತ್‌ವಾಲಾ ಹೈ.
ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ.... ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ....
ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕನಸು  ತೇರೆ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ತೇರೆ ಸಪನೇ ಸಪನೇ
ನನಸಾಯ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸು ಸಚ್ ಹುವೆ ದೇಖೋ ಸಾರೆ ಅಪನೇ ಸಪನೇ
ನನ್ನಯ ಮನವಿದು ಹೇಳೇ, ಹೇಳೇ, ಹೇಳೇ… ಫಿ಼ರ್ ಮೇರಾ ಮನ್ ಯೇ ಬೋಲಾ ಬೋಲಾ ಬೋಲಾ
ಏನು…? ಕ್ಯಾ… ?
ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ
ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ
ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ..  ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ.. 
ಹೇ! ಚಂದ ಚಂದ್ರಮನ ಚಂಚಲ ನೋಟ ಹೇ! ಚಾರು ಚಂದ್ರಕಿ ಚಂಚಲ ಚಿತವನ್
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಡಿ ಸುರಿವ ಮಳೆ ಬಿನ್ ಬದರಾ ಬರಸೇ ಸಾವನ್
ಮೇಘವ ಪ್ರೇಮದಿ ಚುಂಬಿಸೋ ಗಾಳಿಯ ಮೇಘ ಮಲ್ಹಾರ ಮಧುರ ಮನ ಭಾವನ್
ಮಲ್ಹಾರದಂತೆಯೆ ಮನವ ಸೆಳೆ ಪವನ್ ಪಿಯಾ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾವನ್
ಹೋ.....! ನಡೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಗೆ… ಹೋ.....!  ಚಲ್ ಚಾಂದ್ ಸಿತಾರೋ ಕೋ…
ಈ ಹಾಡನು ಹಾಡೋಣ...! ಯೇ ಗೀತ್ ಸುನಾತೇ ಹೈ…!
ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ.... ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ....
ಹುಯಿಲಿಡಿದು ಕೂಗುತಲೀ… ಹಮ್ ಧುಮ್ ಮಚಾಕರ್ ಆಆ….
ಸವಿನಿದ್ದೆಯ ಕೆಡಿಸೋಣ. ಸೋಯಾ ಜಹ್ಞಾ ಜಗಾತೇ ಹೈ
ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ.... ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ....
ನಾನು ನೀನು ನೀನು ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಮ್ ತುಮ್ ತುಮ್ ಹಮ್ ಗುಮ್‌ಸುಂ ಗುಮ್‌ಸುಂ 
ಅಣು ಅಣುವಾಗಿಯೇ ಸೇರುವ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ ಮಿಲ್ ಜಿಲ್ ಮಿಲ್ ಹಿಲ್‌ಮಿಲ್ ಹಿಲ್‌ಮಿಲ್
ನೀ ಹೂವೇ ನಾ ಹಾರ ಹಾರ ಬಾರಾ… ತೂ ಮೋತಿ, ಮೈ ಮಾಲಾ ಮಾಲಾ ಲಾಲಾ…
ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಲಿ, ಅರ್ಮಾನ್ ಭರೇ ದಿಲ್ ಕೇ,
ಪ್ರತಿಮಿಡಿತವೂ ಹಾರೈಸಲಿ. ಧಢಕನ್ ಭೀ ಬಧಾಯೀ ದೇ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಾ ದನಿಯೂ, ಅಬ್ ಧುನ್ ಮೇರೆ ಜೀವನ್ ಕೀ,
ಲಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸಲಿ. ಕುಚ್ ಸುರ್ ಮೇ ಸುನಾಯೀ ದೇ.
ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ.... ಆಹಾಹಾಹಾಹಾ...... ಓಹೋಹೋಹೋ....
ಹರಸಲಿ ದೈವ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಮ್‌ಜಿಮ್ ರಿಮ್‌ಜಿಮ್ ಚಮ್‌ಚಮ್ ಗುನ್‌ಗುನ್
ಹಾಡುವೆ ನೀನೂ ತಂಪಿನ ಇಂಪಲೇ ತಿಲ್ ತಿಲ್ ಪಲ್ ಪಲ್ ರುನ್‌ಜುನ್ ರುನ್‍ಜುನ್
ಮನಮಂದಿರದಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ… ಮನ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಆಹಾ….
ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ ಸರಿಗಮ ಪಮಗರಿ ಸಗ ಸಗ
ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ ರಿಗಮಪ ಮಗರಿಸ ರಿಪ ರಿಪ
ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ..  ಪದನಿಸ ನಿದಪಮ ಮ..ದ ಗದಪ.. ನಿಸ..