Saturday, 10 May 2014

ಓ ನೀಲಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೇ, ನಾ ಬರುವೆನು ನಿನ್ನಯ ತೇರಿನಲೇ... (ಭಾವಾನುವಾದ)

ಹಿಂದಿಯ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ (tune) ಸಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊರೆತರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಮತ್ತೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ: ಛಾಯಾ (1961)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ  
ಸಂಗೀತ: ಸಲೀಲ್ ಚೌಧುರಿ (ಮೋಝಾ಼ರ್ಟ್ ಸಿಂಫನಿ 40 ಪ್ರೇರಿತ)
ಗಾಯಕರು: ತಲತ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಸುನಿಲ್ ದತ್, ಆಶಾ ಪಾರೇಖ್


ಮೂಲಗೀತೆಯ ಇಳಿಕೊಂಡಿ(Download Link)

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದಹಿಂದಿ ಮೂಲ
ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ನೀ ಬಯಸದಿರು,ಇತನಾ ನಾ ಮುಝ್ ಸೇ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಢ಼ಾ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು.ಕೇ ಮೈಂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಯಾರಿಗೂ ಆಸರೆ ನೀಡೆನು ನಾ,ಕೈಸೇ ಕಿಸೀ ಕಾ ಸಹಾರಾ ಬನೂ, 
ನೆಲೆಸಲು ನನಗೇ ತಾವಿಲ್ಲಾ…ಕೇ ಮೈಂ ಖುದ್ ಬೇಘರ್ ಬೇಚಾರಾ
ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದೂ,ಇಸಲಿಯೇ ತುಝ್ ಸೇ ಮೈಂ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೂ, 
ನೀ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಮುಗಿಲೆಂದು.ಕೇ ತೂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ,ಜನಮ್ ಜನಮ್ ಸೇ ಹೂಂ ಸಾಥ್ ತೇರೇ, 
ನನ್ನಯ ಹೆಸರದು ನೀರ ತೊರೆ.ಹೈಂ ನಾಮ್ ಮೇರಾ ಜಲ್ ಕೀ ಧಾರಾ
ಈ ಪರಿ  ಎನ್ನ ನೀ ಬಯಸದಿರು,ಇತನಾ ನಾ ಮುಝ ಸೇ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಢ಼ಾ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು.ಕೇ ಮೈಂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ,ಜನಮ್ ಜನಮ್ ಸೇ ಹೂಂ ಸಾಥ್ ತೇರೇ, 
ನನ್ನಯ ಹೆಸರದು ನೀರ ತೊರೆ.ಹೈಂ ನಾಮ್ ಮೇರಾ ಜಲ್ ಕೀ ಧಾರಾ
ಒಂದೆಡೆ ನಾನು ವಿರಮಿಸೆನು,ಮುಝೇ ಏಕ್ ಜಗಹ್ ಆರಾಮ್ ನಹೀಂ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಹಠಮಾರಿ.ರುಕ್ ಜಾನಾ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ ನಹೀಂ
ಒಂದೆಡೆ ನಾನು ವಿರಮಿಸೆನು,ಮುಝೇ ಏಕ್ ಜಗಹ್ ಆರಾಮ್ ನಹೀಂ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಹಠಮಾರಿ.ರುಕ್ ಜಾನಾ ಮೇರಾ ಕಾಮ್ ನಹೀಂ
ಎಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಬರುವೆಯೋ ನೀ,ಮೇರಾ ಸಾಥ್ ಕಹಾ ತಕ್ ದೋಗೀ ತುಮ್
ನಾ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಅಲೆಮಾರಿ.ಮೈಂ ದೇಸ್ ಬಿದೇಸ್ ಕಾ ಬಂಜಾರಾ
ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ನೀ ಬಯಸದಿರು,ಇತನಾ ನಾ ಮುಝ್ ಸೇ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಢ಼ಾ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು.ಕೇ ಮೈಂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಯಾರಿಗೂ ಆಸರೆ ನೀಡೆನು ನಾ,ಕೈಸೇ ಕಿಸೀ ಕಾ ಸಹಾರಾ ಬನೂ, 
ನೆಲೆಸಲು ನನಗೇ ತಾವಿಲ್ಲಾ…ಕೇ ಮೈಂ ಖುದ್ ಬೇಘರ್ ಬೇಚಾರಾ
ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದೂ,ಇಸಲಿಯೇ ತುಝ್ ಸೇ ಮೈಂ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೂ, 
ನೀ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಮುಗಿಲೆಂದು.ಕೇ ತೂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ,ಜನಮ್ ಜನಮ್ ಸೇ ಹೂಂ ಸಾಥ್ ತೇರೇ, 
ನನ್ನಯ ಹೆಸರದು ನೀರ ತೊರೆ.ಹೈಂ ನಾಮ್ ಮೇರಾ ಜಲ್ ಕೀ ಧಾರಾ
ಓ ನೀಲಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೇ,ಓ ನೀಲ್ ಗಗನ್ ಕೇ ದೀವಾನೇ, 
ನೀನರಿಯೆ ನನ್ನಯ ಪ್ರೇಮವನು.ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ನಾ ಮೇರಾ ಪಹಚಾನೇ
ಓ ನೀಲಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೇ,ಓ ನೀಲ್ ಗಗನ್ ಕೇ ದೀವಾನೇ, 
ನೀನರಿಯೆ ನನ್ನಯ ಪ್ರೇಮವನು.ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ನಾ ಮೇರಾ ಪಹಚಾನೇ
ನಾ ಬರುವೆನು ನಿನ್ನಯ ತೇರಿನಲೇ,ಮೈಂ ತಬ್ ತಕ್ ಸಾಥ್ ಚಲೂ ತೇರೇ,
ನೀ ಸೋತು ಮಳೆಗರಿಯೊವರೆಗೂ.ಜಬ್ ತಕ್ ನಾ ಕಹೇ ತೂ ಮೈಂ ಹಾರಾ
ಬಯಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎಂದೆಂದೂ,ಇಸಲಿಯೇ ತುಝ್ ಸೇ ಮೈಂ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೂ, 
ನೀ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಮುಗಿಲೆಂದು,ಕೇ ತೂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ,ಜನಮ್ ಜನಮ್ ಸೇ ಹೂಂ ಸಾಥ್ ತೇರೇ, 
ನನ್ನಯ ಹೆಸರದು ನೀರ ತೊರೆ.ಹೈಂ ನಾಮ್ ಮೇರಾ ಜಲ್ ಕೀ ಧಾರಾ
ಈ ಪರಿ  ಎನ್ನ ನೀ ಬಯಸದಿರು,ಇತನಾ ನಾ ಮುಝ್ ಸೇ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಢ಼ಾ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು.ಕೇ ಮೈಂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಯಾರಿಗೂ ಆಸರೆ ನೀಡೆನು ನಾ,ಕೈಸೇ ಕಿಸೀ ಕಾ ಸಹಾರಾ ಬನೂ, 
ನೆಲೆಸಲು ನನಗೇ ತಾವಿಲ್ಲಾ…ಕೇ ಮೈಂ ಖುದ್ ಬೇಘರ್ ಬೇಚಾರಾ
ಪ್ರೇಮದಿ ಮುಗುದೆ ನೀ ಆಗದಿರು,ಕ್ಯೋಂ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇಂ ತೂ ನಾದಾನ್ ಬನೇ,
ತಿರುಕನ ಜೊತೆಯಲಿ ತಿರುಗದಿರು.ಏಕ್ ಪಾಗಲ್ ಕಾ ಅರಮಾನ್ ಬನೇ
ಪ್ರೇಮದಿ ಮುಗುದೆ ನೀ ಆಗದಿರು,ಕ್ಯೋಂ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇಂ ತೂ ನಾದಾನ್ ಬನೇ,
ತಿರುಕನ ಜೊತೆಯಲಿ ತಿರುಗದಿರು.ಏಕ್ ಪಾಗಲ್ ಕಾ ಅರಮಾನ್ ಬನೇ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದನು ಮರೆತಿರುವೆಅಬ್ ಲೌಟ್ ಕೇ ಜಾನಾ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಹೈಂ, 
ಜಗವನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬಂದಿರುವೆ,ಮೈನೇ ಛೋಡ಼್ ದಿಯಾ ಹೈಂ ಜಗ್ ಸಾರಾ
ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ನೀ ಬಯಸದಿರು,ಇತನಾ ನಾ ಮುಝ ಸೇ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಢ಼ಾ, 
ನಾ ನಿಲ್ಲದ ಚಂಚಲ ಕಾರ್ಮುಗಿಲು.ಕೇ ಮೈಂ ಏಕ್ ಬಾದಲ್ ಆವಾರಾ
ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲೂ ಜೊತೆಯಿರುವೆ,ಜನಮ್ ಜನಮ್ ಸೇ ಹೂಂ ಸಾಥ್ ತೇರೇ, 
ನನ್ನಯ ಹೆಸರದು ನೀರ ತೊರೆ.ಹೈಂ ನಾಮ್ ಮೇರಾ ಜಲ್ ಕೀ ಧಾರಾಹಿಂದಿ ಗೀತಚಿತ್ರ


 ಮೋಝಾ಼ರ್ಟ್ ಸಿಂಫನಿ 40

Sunday, 4 May 2014

ನಿಲ್ಲು, ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ...(ಭಾವಾನುವಾದ)

ಹಿಂದಿಯ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ (tune) ಸಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊರೆತರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಮತ್ತೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ

ಚಿತ್ರ: ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ (1971)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷೀ
ಸಂಗೀತ: ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್
ಗಾಯಕರು: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ದೇವಾನಂದ್, ಮುಮ್ತಾಜ಼್

ಹಿಂದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೀತೆಗೆ ಚೆಲುವು ತಂದ "ಕಾಂಚೀ" (ಚೆಲುವೆ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಾಸ "ಸಾಂಚಿ" (ಸತ್ಯ) ನೇಪಾಳಿ ಪದಗಳನ್ನ ಅನುವಾದಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ


ಮೂಲಗೀತೆಯ ಇಳಿಕೊಂಡಿ (Download Link)
ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಿಂದಿ ಮೂಲ
ಏ……. ಕಾಂಚೀ…………… ಏ……. ಕಾಂಚೀ……………
ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚೀ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಪ್ರೀತ್ ಮೇರೀ ಸಾಂಚೀ,
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಓ… ಓ… ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಓ… ಓ… ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚಿ, ಪ್ರೀತ್ ಮೇರೀ ಸಾಂಚೀ,
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ… ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ…
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ… ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ನಿನ್ನ ಕೈಲೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸೂತ್ರವಿದೆ, ತೇರೇ ಹಾಥೋಂ ಮೇಂ ಹೈಂ ಮೇರೀ ಡೋರೀ ಜೈಸೇ,
ಆ ನೂಲಿನೆಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೆಳೆದು ಬಂದೆ, ಕಚ್ಚೇ ಧಾಗೇ ಸೇ ಮೈಂ ಬಂಧಾ, ಆಯಾ ಐಸೇ
ನಿನ್ನ ಕೈಲೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸೂತ್ರವಿದೆ, ತೇರೇ ಹಾಥೋಂ ಮೇಂ ಹೈಂ ಮೇರೀ ಡೋರೀ ಜೈಸೇ
ಆ ನೂಲಿನೆಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೆಳೆದು ಬಂದೆ, ಕಚ್ಚೇ ಧಾಗೇ ಸೇ ಮೈಂ ಬಂಧಾ, ಆಯಾ ಐಸೇ
ಬದುಕಿನ್ನು ಕಷ್ಟ, ಕೊಡು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ, ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಹೈಂ ಜೀನಾ, ದೇ ದೇ ಓ ಹಸೀನಾ,
ಬದುಕಿನ್ನು ಕಷ್ಟ, ಕೊಡು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ, ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಹೈಂ ಜೀನಾ, ದೇ ದೇ ಓ ಹಸೀನಾ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವನು ಮರಳಿಸಿ… ವಾಪಸ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಮೋಡ಼್ ಕೇ
ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚೀ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಪ್ರೀತ್ ಮೇರೀ ಸಾಂಚೀ,
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ…  ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ…
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಹುಸಿ ನಿನ್ನೀ ಮುನಿಸು ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲ,  ಝೂಠಾ ಹೈಂ ಯೇ ಗುಸ್ಸಾ ತೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ನಹೀ,
ಇನಿಯನ ಗೋಳಾಡಿಸೋದು ತರವಲ್ಲ ಸಚ್ಚೇ ಪ್ರೇಮೀ ಕೋ ತಡ಼ಪಾನಾ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ
ಹುಸಿ ನಿನ್ನೀ ಮುನಿಸು ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲ,  ಝೂಠಾ ಹೈಂ ಯೇ ಗುಸ್ಸಾ ತೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ನಹೀ,
ಇನಿಯನ ಗೋಳಾಡಿಸೋದು ತರವಲ್ಲ ಸಚ್ಚೇ ಪ್ರೇಮೀ ಕೋ ತಡ಼ಪಾನಾ ಅಚ್ಛಾ ನಹೀ
ಮರಳಿ ನಾ ಬರೆನಿನ್ನು,  ವಾಪಸ್ ನಾ ಆವೂಂಗಾ, ,
ಹೊರಡುವೆನು ನಾನಿನ್ನು, ಮೈಂ ಜೋ ಚಲಾ ಜಾವೂಂಗಾ
ಮರಳಿ ನಾ ಬರೆನಿನ್ನು, ವಾಪಸ್ ನಾ ಆವೂಂಗಾ,
ಹೊರಡುವೆನು ನಾನಿನ್ನು, ಮೈಂ ಜೋ ಚಲಾ ಜಾವೂಂಗಾ,
ಈ ನಿನ್ನ ಓಣಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು  ಯೇ ತೇರೀ ಗಲಿಯಾಂ ಛೋಡ಼್ ಕೇ 
ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚಾ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಪ್ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಂಚಾ,
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಹೋ… ಹೋ… ಹೋ… ಹೋ…
ಕಾಂಚಾ ರೇ ಕಾಂಚಾ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚಾ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಪ್ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಂಚಾ,
ನಿಲ್ಲು ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಹೋ… ಹೋ… ಹೋ… ಹೋ…
ರಂಗ, ನಿನ್ನ ರಂಗಿನಲೆ ನಾನಿರುವೆ, ರಂಗ್ ತೇರೇ ಮೇಂ ಯೇ ತನ್ ರಂಗ್ ಲಿಯಾ,
ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವೂನು ನಿನ್ನದೇನೆ... ತನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈಂ ಮೈನೇ ಮನ್ ರಂಗ್ ಲಿಯಾ
ರಂಗ, ನಿನ್ನ ರಂಗಿನಲೆ ನಾನಿರುವೆ, ರಂಗ್ ತೇರೇ ಮೇಂ ಯೇ ತನ್ ರಂಗ್ ಲಿಯಾ,
ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವೂನು ನಿನ್ನದೇನೆ... ತನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈಂ ಮೈನೇ ಮನ್ ರಂಗ್ ಲಿಯಾ
ಸಾಕಿನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರು, ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳದಿರು,  ಬಸ್ ಚೂಪ್ ಹೀ ರಹನಾ, ಅಬ್ ಫಿರ್ ನಾ ಕಹನಾ,
ಸಾಕಿನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರು, ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳದಿರು,  ಬಸ್ ಚೂಪ್ ಹೀ ರಹನಾ, ಅಬ್ ಫಿರ್ ನಾ ಕಹನಾ,
ನಿಲ್ಲು, ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ ಏ… ಏ…
ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚಾ,  ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಪ್ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಂಚಾ,
ನಿಲ್ಲು, ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಹೋ… ಹೋ…  ಹೋ… ಹೋ…
ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಚಾ,  ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಪ್ಯಾರ್ ಮೇರಾ ಸಾಂಚಾ,
ನಿಲ್ಲು, ನೀ ಓಡದಿರು ಹಾಗೆ ರುಕ್ ಜಾ, ನಾ ಜಾ, ದಿಲ್ ತೋಡ಼್ ಕೇ
ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ,
ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ,
ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚೀ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ, ಕಾಂಚಾ ರೇ,


ಗೀತ ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ಼್